Leren lochtingen van de Gentenaars!

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)
volkstuintje Sint Amandsberg

Tekst - Foto Evarist Ganzelever

In onze eigen gemeente schieten moestuinen niet zo gauw meer wortel, de duurbetaalde vierkante meters krijgen er een sterielere bestemming.

Op mijn tocht naar diversiteit binnen fietsafstand in deze eigen-streek-tijden, stootte ik op het Volkstuinenpark 'Slotenkouter' aan de Hogeweg, op de grens tussen Sint-Amandsberg en Gent.

Met een oppervlakte van ongeveer 3 hectare omvat het een honderdtal tuintjes die omgegeven zijn door hagen. Er zijn wandelpaadjes, een ecologische berm als buffer tegen het treinverkeer en heel veel groen. De handpompen her en der roepen een nostalgisch gevoel op. De tuin van opa zaliger!

De tuintjes zijn elk ongeveer tussen de 100 en 200 m² groot. Sommige barsten werkelijk van de weelde, tonen er het beste van wat mogelijk is in Vlaamse aarde. Om het volkstuinkarakter te bewaren is het dan ook verplicht om twee derde van de tuin te voorzien voor groenteteelt. Je eigen  groenten op tafel brengen past vandaag volledig in het plaatje, wanneer we het hebben over de opmars van de korte voedselketen en, even belangrijk, het ecologisch plaatje. En de aanwezigheid van deze filosofie merk je meteen wanneer je even over de haagjes piept. Compostvaten, geen sporen van onkruidbestrijding en de bescherming tegen schadelijke insecten, zoals met gaas overspannen gewassen.

Een volkstuin zou geen volkstuin zijn als het geen sociaal gebeuren was. Op het welkomstbord lezen we dat ze het begrip 'diversiteit hoog in het vaandel hebben'. 'Mensen ontmoeten elkaar in de tuintjes en bij andere activiteiten zonder onderscheid van leeftijd, rang of stand, afstand of geloofsovertuiging. Mensen met een andere achtergrond brengen dan ook een andere benadering mee, uiten nieuwe ideeën. Dit leidt vaak tot verbetering en vooruitgang.' En dat het er gezellig aan toeging, kon ik met eigen ogen vaststellen, de petanqueballen vlogen er in het rond. Het buitenterras van de chalet versterkte dit vakantiegevoel alleen maar. Vlakbij dit alles, maar dan weer anders.