Lochristi kleurt… grijs!

Bennie
0 reactie(s)
Lochristi kleurt grijs - Liz Brenden (Unsplash)

Tekst Bennie Vanderpiete - Titelfoto Liz Brenden (Unsplash)

Had u ook de indruk dat het zo lang duurde voor u opgeroepen werd voor uw vaccinatie? Misschien lag het niet aan de leveringen van de vaccins, maar waren er gewoon veel personen voor u aan de beurt? En zouden die lange wachttijden dan een indicatie kunnen zijn voor “de vergrijzing van de bevolking”?

Onze nieuwsgierigheid was gewekt, we gingen op zoek en namen de bevolkingscijfers van Lochristi eens onder de loep.

Lochristi kleurt grijs - Statbel
 

Bevolking en dichtheid

Lochristi is 61 km² groot. Op 1 januari telde onze gemeente 22.621 inwoners. Daarvan zijn er net iets meer dan de helft van het vrouwelijk geslacht. 50,5% om precies te zijn, of dus 11.414 vrouwen t.o.v. 11.207 mannen. De bevolkingsdichtheid bedraagt 372,7 inwoners/km² wat een pak lager is dan het Oost-Vlaamse gemiddelde (507,2 inwoners/km²) maar volledig in lijn is met het Belgische gemiddelde (374,5 inwoners/km²).

Lochristi kleurt grijs - © Bennie Vanderpiete“Grijze bevolking”

Als we die 22.621 inwoners opsplitsen in leeftijdscategorieën van 10 jaar, zien we een opmerkelijke verdeling. De vijftigers (50 t/m 59 jaar) vormen de grootste groep. Dat is nog een gevolg van de babyboom in de jaren ’60. Op de 2de en 3de plaats komen de veertigers en zestigers. Samen zijn die 3 groepen goed voor 42,07 % van de Lootse bevolking.
Vergelijken we dit met andere gemeenten, dan zien we dat deze leeftijdscategorieën vrijwel overal het sterkst vertegenwoordigd zijn. Dit is dus geen verrassing.
9076 inwoners of 43,15% van de bevolking, is 50 jaar of ouder. U vroeg zich af waarom het zo lang duurde voor u aan de beurt was voor uw 1ste prik? Dit is dus de verklaring.

Lochristi kleurt grijs - Statbel

Minder jonge volwassenen

Wat wel opvalt is dat Lochristi relatief weinig jonge volwassenen telt. De 4.814 twintigers en dertigers vormen 21,28% van de bevolking. Dit is opmerkelijk minder – ongeveer een zesde - dan het Belgisch gemiddelde (25,23%).
Qua tieners doen we het dan terug goed. Vergelijk dit gegeven met de bevolkingspiramiden van pakweg Lokeren, Destelbergen, Dendermonde, Evergem, Aalter, … dan stellen we vast dat de verdeling van de leeftijdscategorieën daar toch evenwichtiger is.

Lochristi kleurt grijs - Statbel

Bevolkingsevolutie

Sinds 2011 telt Lochristi elk jaar minder geboorten dan sterfgevallen (enkel 2017 vormt hierop een uitzondering). Nochtans groeide de Lootse bevolking in de periode 2011-2021 met 5,27%. Dit is een minder sterke stijging dan in de provincie Oost-Vlaanderen (+6,49%). De toename van de Lootse bevolking vlakt de laatste jaren bovendien af.
Het lijkt er dus op dat Lochristi enerzijds een uitstroom kent van twintigers (Een mogelijke oorzaak zouden de hoge woning- en grondprijzen kunnen zijn?). Anderzijds is er dan vermoedelijk een instroom van “nieuwe oudere inwoners” die, samen met de stijgende levensverwachting, zorgt voor een toename van onze bevolking.

Lochristi kleurt grijs - Statbel

Nog wat cijfertjes

Gemiddeld verdient elke inwoner van Lochristi 22.586 euro. Dat is meer dan in de omliggende gemeenten. Enkel Destelbergen scoort nog beter. Het gemiddeld inkomen ligt in Lochristi maar liefst 16,86% hoger dan in Gent en 11,37% hoger dan in Wachtebeke. Lochristi telt 10.239 gebouwen en 21% van de oppervlakte is bebouwd. Dat is minder dan in Gent (36%), Destelbergen (29%) of Lokeren (25%), maar meer dan in Laarne (19%) en Wachtebeke (10%). Gemiddeld heeft 1 op 2 Lochristinaren een personenwagen (11.705 stuks). Bij de buitenlandse bevolking zijn Bulgaren, Polen en... Nederlanders het sterkst vertegenwoordigd.

(Cijfergegevens: Statbel – Grafieken Statbel en Bennie Vanderpiete)