Mandaten politici Lochristi

Jean Marie
0 reactie(s)
gemeentehuis winter 2020 Lochristi

Tekst - Foto JMDB ©

Elke jaar verschijnen de mandaten van politici in het Staatsblad. Daar waar dit gewoonlijk in augustus is, werd het dit jaar heel wat later. Klussen onze lokale politici ook bij? Dit zijn alvast hun mandaten van 2018.

Deswaene Yves is burgemeester, bestuurder IGS Westlede en lid van het college van commissarissen TMVW. Daarnaast bekleedt hij ook veel niet bezoldigde functies.

Di Nunzio Sandro is schepen, bestuurder FINIWO en lid van de politieraad. Beroepshalve is hij advocaat en heeft nog andere niet bezoldigde engagementen.

Droesbeke Fréderic is schepen en lid van de politieraad. Hij is ook zaalvoerder van een lokaal bedrijf. Ook niet bezoldigd is hij actief.

Maes Patrick is OCMW-voorzitter en zo ook schepen. Hij is nog lid van het directiecomité Farys. Ook is hij niet bezoldigd actief o.a. in de vzw De Cirkel (kringloopwinkel)

Raman Jean-Pierre is schepen, lid van het directiecomité Farys (22/12/2017), bij IDM bestuurder en lid van het directiecomité.

Stadeus Janine is schepen en bestuurder bij Volkshaard cvba. Niet bezoldigd is zij actief bij Koester en het PWA.

Stevens André was gemeenteraadslid, lid van een commissie en bestuurder bij IDM.

Stevens Hervé was schepen, bestuurder bij Veneco en lid van de politieraad.  

Van der Vennet Steve is gemeenteraadslid en bestuurder bij IDM.

Van Nieuwenhuyse Marie-Claire is schepen.

U vindt alle info via https://public.regimand.be/ waar je ook ziet hoeveel dit in het laatje brengt.

Hoeveel verdienen burgemeesters en schepenen?

Dat is afhankelijk van het bevolkingsaantal van de gemeente en het schommelt (cijfers laatste indexering per 1/10/2018) tussen 23.637.15 (burgemeester) - 14.482.29 (schepen) voor gemeenten met minder dan 300 inwoners tot 138.002.20 (schepen 103.501) in steden met + 150.000.Lochristi zit in de categorie 20.001 tot 25.000 inwoners. Zie https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/mandatarissen/bezoldigingsregeling/weddevaststelling-uitvoerende-mandatarissen/basiswedde

Volledige lijst? http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/08/14_1.pdf