Moet er nog water zijn?

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)
water wateroverlast

Tekst - Foto Evarist Ganzelever

Bekijk onze open ruimtes en de plassen erop vertellen je waar de mens ingreep op de dikwijls eeuwenoude afwateringshuishouding.

Dat je niet ongestraft waterlopen dempt, omleidt of inbedt, bewees de overvloedige regenval van de laatste weken nog maar eens. Nu is het zo dat wateroverlast en overstromingen altijd al deel hebben uitgemaakt van de menselijke geschiedenis. Mensen leefden altijd al langs waterwegen en rivieren. In de loop der tijden begon men het land te ontginnen voor akkerbouw, waarbij in onze contreien sloten werden gegraven als drainage. Deze waterhuishouding zorgde ervoor dat een gebied niet te nat of droog werd, waardoor er een cultuurlandschap ontstond. Naast de klassieke verkavelingen, waarbij open ruimten verstenen, kwamen er sinds de jaren '70 ruilverkavelingen in onze landbouwgebieden. De economische filosofie daarachter was dat één groot perceel bewerken efficiënter is dan tien kleintjes.

Het landschap van weleer staat vandaag hevig onder druk. Toch blijven nog steeds de sporen van wat ooit een lappendeken van agrarische kleinschaligheid was zichtbaar. De ondergrond communiceert voortdurend met ons, en dat merkten we nogmaals tijdens die natte periode.