Nick trekt aan de alarmbel

Jean Marie
0 reactie(s)
Vogelopvangcentrum Merelbeke in nood

Tekst NIck - Foto JMDB©

Het is vandaag werelddierendag. Als verantwoordelijke van het VOC of voluit VogelOpvangCentrum Merelbeke vind ik het belangrijk om sommige aspecten van onze werking meer aandacht te geven. Een VOC draait niet enkel op het binnenbrengen, verzorgen en vrijlaten van dieren. Er komt veel meer bij kijken. 

Ik wil het hebben over de voorbije werken, financiële middelen en een gebrek aan herkenning en erkenning vanuit sommige instanties.

Om de veiligheid van mens en dier op het terrein te verbeteren werd alle elektriciteit verbeterd en gerenoveerd waar nodig, aangezien het er niet naar uitziet dat we vlug de middelen verkrijgen om te verhuizen. Nu hebben we een gekeurde installatie. Er waren veel elektriciteitspannes door de vele energievretende installaties die we gebruiken. Ze zijn allemaal enorm nodig voor de werking zoals diepvriezers, koelkasten, wasmachine, droogkast, maar ook warmtekooien en couveuses.

De hele omvorming kostte tienduizenden euro’s. Deze noodzakelijke werken zorgden er helaas wel voor dat het budget van de subsidies en lidgelden al opgebruikt waren in juni. Onze financiële reserves, nu vooral afkomstig van een erfenis, zijn dan ook bijna opgebruikt, terwijl we nu net middelen moeten hebben voor renovatie van een asbest dak en de binnenkant van de stockageruimte voor materialen en zeker ook omdat het er alsmaar meer binnen regent.

Onze huidige locatie is helaas nog steeds te klein en zonevreemd. Alle opvangcentra zijn ook overbevraagd door overheidsdiensten zoals dierenwelzijn en het ANB. Vooral voor verwaarloosde, illegaal of inbeslagnames van dieren.

Wist je dat de 3 Oost-Vlaamse VOC’s nog steeds in de tuin van de verantwoordelijken bevinden, zoals in mijn eigen tuin. In de andere Vlaamse provincies is dit al lang niet meer zo.

Hierbij kom ik bij mijn volgend punt. Een stijging van subsidies van de overheid en meer ondersteuning van gemeentebesturen is dringend aan de orde. Vooral door gebrek aan (her-)kenning. Nog te dikwijls wordt het VOC verkeerdelijk aanzien als een ‘dierenasiel’.

Eigenlijk worden we meer en meer een ‘gratis’ dierenziekenhuis voor zwaar zieke, gekwetste of verweesde wilde dieren in nood. Het staat buiten kijf dat men als onwetende hoge verwachtingen heeft qua herstelkansen, terwijl ikzelf geen dierenarts ben of voldoende door dierenartsen wordt ondersteund. Positief is wel dat het dierenwelzijn meer in de kijker komt, maar dikwijls draait dit eigenlijk om ontsnapte, gedumpte en verdwaalde gedomesticeerde dieren en niet om het ‘wildlife’. Terwijl deze dieren vaak een nog grotere en langere lijdensweg hebben moeten ondergaan en zich pas laten vangen als ze volledig buiten krachten zijn!

Laat deze alarmbel maar een sirene worden!

Giften

Sinds kort is het VOC Merelbeke erkend om fiscale attesten af te geven. Wettelijk ontvangt u een fiscaal attest voor elke gift van 40 euro of meer, min het lidgeld van 10 euro. Financiële steun geven kan via het nummer BE 48 737-0106781-27

Meer informatie? http://www.vocmerelbeke.be/