Op bezoek bij de meisjes van KLJ Hijfte

Jean Marie
0 reactie(s)
Op bezoek bij de meisjes van KLJ Hijfte

Tekst - Foto © JMDB

Vorige zondag was het startdag voor KLJ Hijfte. Je vindt hen in de Doornzelestraat en er heerste een enthousiaste drukte. Met 98 kinderen en 26 leidsters is de afdeling erg succesvol. De oud-leiding bakte pannenkoeken om de zondag af te sluiten. De gebouwen zijn evenwel in slechte staat. 

Gytha beantwoordde graag onze vragen.

leiding KLJ Hijfte Lochristi

Hoe lang bestaan jullie?

“We zijn een KLJ met enkel meisjes, één van de weinige in Vlaanderen die gesplitst zijn. Er is ook een jongens-KLJ in Hijfte center.”

gebouwen KLJ Hijfte Doornzelestraat

Hoe zit het met de gebouwen nu er investeringen met subsidies mogelijk zijn al kunnen jullie daar geen gebruik van maken aangezien de lokalen eigendom zijn van de gemeente?

“Het gebouw is inderdaad van de gemeente en daar hebben we al veel miserie mee gehad. Er zijn heel wat mankementen aan en men heeft besloten dat het gebouw te verkrot is om het nog te proberen oplappen. Maar voor een nieuw lokaal is er voorlopig (en de afgelopen jaren) geen budget en dus zitten wij momenteel in een gebouw dat eigenlijk niet leefbaar is. Dit betekent dus weer dat wij op onze honger blijven zitten, in een bouwvallige en onveilige infrastructuur.”

Hoeveel kinderen – groepen – begeleiders en monitoren?

“We hebben de KLJ dit jaar uitgebreid met 2 extra groepen. Nu zitten de groepen maar per twee leeftijdsjaren samen in plaats van drie, wat we tot vorig jaar hadden. De KLJ is dus hard aan het groeien. We zijn momenteel met 26 leiding. Dit geeft natuurlijk ook ruimte voor veel nieuwe leden, dus iedereen is zeker nog welkom! We hebben sinds vorig jaar ook een +18 groep, die maandelijks activiteiten doet.”

spelnamiddag KLJ HIjfte Lochristi

Activiteiten 2021-2022 en kampperiode 2022?

“We organiseren wekelijks activiteiten op zondag (voor de kleinsten) en vrijdag (voor de grootsten). Dat kan variëren van een spel op het plein tot bosspel op verplaatsing, gaan bowlen of lasershooten. We organiseren ook een mandenverkoop in november, de winterbar voor onze ouders in december en een jaarlijkse bloemenverkoop in maart. Het kamp duurt 10 dagen en is dit jaar van 22 tot 31 juli.”

Meer informatie op hun site http://www.kljlochristihijfte.be 

De gebouwen zijn inderdaad oud en versleten maar ook veel te klein. Het is al langer een pijnpunt dat aangekaart werd door de oppositie maar voorlopig? Zonder resultaat. Daarom richten we ons tot de verantwoordelijk schepen Fréderic Droesbeke. Dit zijn alvast de intenties van het bestuur:

“De lokalen waarin KLJ Hijfte Meisjes gehuisvest zijn, zijn inderdaad eigendom van de gemeente en dit staat dan ook los van dit reglement. Onze Technisch Uitvoerende Dienst (TUD) doet het onderhoud en de herstellingswerken maar het klopt dat het ‘oudste’ gebouw inderdaad zo goed als ‘op’ is en dat een totaalrenovatie of nieuwbouw zich opdringt. 

Onze diensten informeren zich momenteel wat de mogelijkheden zijn en dit zal mee worden genomen bij de budgetbesprekingen. De KLJ-meisjes zelf zijn hiervan reeds op de hoogte.”