Politieraad 17 februari 2021

Jean Marie
0 reactie(s)
Politieraad 17 februari 2021 Puyenbroeck

Tekst JMDB - Foto Bennie Vanderpiete

Je kon de raad digitaal volgen. We geven de belangrijkste punten mee. De servers worden vernieuwd en het voormalig politiegebouw in Wachtebeke (ex Rijkswachtbrigade) wordt verkocht. Vacatures raken niet of heel moeilijk ingevuld.

Wijze van gunnen en bestek vernieuwing servers

De huidige serverinfrastructuur van Politiezone Regio Puyenbroeck werd aangeschaft in 2014. Deze infrastructuur is cruciaal voor de dagelijkse werking van de lokale politiediensten. Gelet op de normale slijtage, de snelle technologische vooruitgang van de hardware en de intensieve eisen die worden gesteld aan de software, stellen wij vast dat de servers aan vernieuwing toe zijn om de goede werking van alle politionele applicaties te kunnen garanderen. Deze nieuwe serverinfrastructuur zou de politiezone voor wat betreft haar IT-noden de komende vijf jaar van voldoende capaciteit en snelheid moeten kunnen voorzien. Er wordt voorgesteld te werken volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor een opdracht van leveringen. De aankoop wordt geraamd op 150.000 euro (incl. BTW).

Basisprotocolakkoord van interzonale samenwerking inzake DPO en IO

Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de modaliteiten inzake de samenwerking tussen de PZ Aalter, PZ Deinze-Zulte-Lievegem, PZ Meetjesland Centrum, PZ Regio Rhode & Schelde, PZ Schelde-Leie en de PZ Regio Puyenbroeck betreffende de organisatie van de functie van consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gecombineerd met de functie van functionaris voor gegevensbescherming.

Formatiewijziging

In de laatste formatiewijziging, zoals goedgekeurd op de politieraad van 18 november 2020, werd het aantal Commissarissen van Politie gebracht van 5 naar 4. Dit blijkt echter in de praktijk onvoldoende mede door de pensionering van een commissaris in een uitdovende functie. Door het groeien van de teams is eveneens een verdere investering in het leidinggevend kader noodzakelijk. Daarnaast wordt elke CP belast met de functie van Officier van Bestuurlijke Politie, wat de klok rond een wachtsysteem inhoudt. Om deze reden wordt het aantal CP’s van 4 naar 5 gebracht. Globaal gezien wordt het aantal operationele ambten opgetrokken van 110 naar 111 en het aantal Calog medewerkers blijft op 27.

Aspirantenmobiliteit 2021-01

Gezien de mobiliteit 2020-05 geen kandidaten opleverde voor volgende ambten, worden deze vacant verklaard in de aspirantenmobiliteit 2021-01: 3 inspecteurs voor het Team Wijk en 3 inspecteurs voor het Team Verkeer & Mobiliteit

Externe vacant verklaring

Gezien de mobiliteit 2020-05 geen kandidaten opleverde voor de functie van Directeur Team Logistiek en Financiën, wordt de functie extern vacant verklaard.

Verkoop oud-commissariaat Wachtebeke

De politieraad van 20 juni 2013 besliste reeds over te gaan tot de verkoop van het commissariaat gelegen aan het J. Persynplein 2-4 te Wachtebeke. Gezien de verdeeldheid van eigendom met de Regie der Gebouwen bleef dit dossier hangende. De beslissing tot verkoop werd hernomen in de politieraad van 19 februari 2020. Inmiddels staat het gebouw op de agenda voor verkoop door het Aankoopcomité. Aan de politieraad wordt gevraagd akkoord te gaan met volgende elementen; een gezamenlijke verkoop van het ganse gebouw met een instelprijs van 615.000 euro waarbij de koopsom tussen partijen 51% (Regie) /49% (PZ) wordt verdeeld. Wanneer de instelprijs van 615.000 euro het hoogste bod is, gaan de partijen akkoord gaan met de verdeling 300.000 (PZ) / 315.000 euro (Regie).