Politieraad 18 november 2020

Jean Marie
0 reactie(s)
politie puyenbroeck pz 5416

Tekst JMDB - Foto Bennie Vanderpiete

De politieraad komt samen. De zitting is alleen digitaal te volgen via https://youtu.be/B-doEZHqjf0. Drie nieuwe medewerkers leggen de eed af. De begroting staat op de agenda net als de toetreding tot verschillende raamcontracten in het kader van de algemene veiligheid en er komt personeel bij als er kandidaten zijn. Start 19 uur.

Begroting 2021

De begroting 2021 vertoont wat de gewone dienst betreft volgende resultaten:

Personeel 9.028.916,64 euro - werking 1.455.413,28 - overdrachten 163.132 - schuld 301.002 – vorig dienstjaar 78.650,61 wat het totaal op 11.027.174,53 euro brengt.

Toetreding raamcontract PZ Antwerpen LPA/2017/295

De politiezone wenst toe te treden tot de raamovereenkomst PZ Antwerpen LPZ/2017/295. Deze raamovereenkomst biedt (ICT)-oplossingen voor statische, mobiele en afstandsbewaking, receptie-, onthaal- en eventdiensten, vuur- en veiligheidsdiensten, risicomanagement, portal & vision, securitytechnology, critical communications, IT services en technische hulpmiddelen.

Toetreding raamcontract VITO – beslissing

De politiezone wenst toe te treden tot de raamovereenkomst VITO. Deze raamovereenkomst biedt ICT-oplossingen voor datacenters, servers en storage, security en netwerk, monitoring & IAAS, virtualisatie en cloud services, consulting diensten, managed services, cloud services, support & technical diensten en special security services en deze richt zich tot verschillende sectoren waaronder politiezones.

Toetreding tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband VENECO

Het politiecollege besliste op 23 juli 2020 om in te stappen in de diensten van VENECO wat betreft interne preventie. Om dit te kunnen realiseren dient de politiezone toe te treden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband VENECO en een aandeel aan te kopen van 25 euro.

Wijze van gunnen upgrade ANPR

Door de snelle technologische evolutie is de vervanging en de upgrade van een aantal camera’s nodig om de werking van het ANPR-netwerk te garanderen. Hierdoor kan ook het onderhoudscontract worden verdergezet.

Er wordt voorgesteld in te stappen in het raamcontract van de Federale Politie Procurement 2017 R3043 ANPR, perceel toegewezen aan THV Proximus-Trafiroad Vandenabeele. De aankoop wordt geraamd op 119.581 euro incl. BTW. Budget werd voorzien in de begroting 2020.

Wijziging personeelsformatie

De evolutie van het politielandschap maakt een wijziging van de personeelsformatie noodzakelijk. De huidige formatie bereikt de limiet, terwijl heel wat partners opdrachten afstoten naar de lokale politiezones. Daarnaast zijn er ook dwingende wijzigingen, zoals het aanwerven van een functionaris voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de gegevensbescherming. De politiezone zal hiervoor samenwerken met vijf andere politiezones zoals beslist op het politie college van 28 oktober 2020, maar zal wel instaan voor de aanwerving van een adviseur-jurist. Globaal gezien wordt het aantal operationele ambten opgetrokken van 100 naar 110 en het aantal calog-medewerkers van 25 naar 27. De uitbreiding gebeurt binnen het kader van de financiële meerjarenplanning en zoals afgesproken binnen het politiecollege à rato van 1 ambt per jaar.

Mobiliteit 2020-05

Omwille van de mobiliteit van een aantal medewerkers naar een andere politiezone en op voorwaarde dat de formatiewijziging wordt goedgekeurd, wordt voorgesteld volgende ambten vacant te verklaren:

1 inp Team Verkeer en Mobiliteit - 1 inp Team Wijk – 2 inp Team Interventie -  1 niveau A Team Logistiek en Financiën (klasse 2) - 1 niveau A DPO (klasse 2)

Wijziging GAS-reglement – formuleren advies

Het GAS-reglement was toe aan een update. Aan de politieraad wordt gevraagd advies te geven ter zake.