Politieraad 6 oktober 2021

Jean Marie
0 reactie(s)
politie pz 5416 Lochrisit Wachtebeke Moerbeke Zelzate

Tekst - Foto JMDB ©

Elf agendapunten in de openbare zitting en 2 in de geheime. Vooral het personeelstekort is stilaan problematisch. Kandidaten zijn er wel maar tussen ingangsexamens en effectief aan de slag verloopt zo’n 2 jaar. De vervanging van politievoertuigen staat eveneens op de agenda.

De zitting startte met een cadeautje voor Florianb Vermeersch en een groepsfoto.

Eedaflegging nieuwe medewerker

Inp Shuyang Sun legt de eed af in handen van de voorzitter. Hij startte bij het Team Interventie op 1

Wijze van gunnen onthaalopdracht

Door een tekort aan personeel (calog - frontdesk) kan de politiezone onmogelijk instaan voor de invulling van de onthaalfunctie, voornamelijk in het onthaal te Lochristi. Het politiecollege gunde reeds eerder de onthaalopdracht voor de maanden juli, augustus, september en oktober aan de firma Securitas middels het raamcontract LPA/2017/295. Aan de politieraad wordt gevraagd deze overeenkomst te verlengen voor de maanden november en december 2021. De kostprijs bedraagt 15.897,46 euro (BTW incl.).

Wijze van gunnen aankoop voertuig

De politiecombi’s van het Team Interventie, die worden geleased, worden intensief ingezet. Het interventieteam beschikt in totaal over 4 interventievoertuigen voor de twee ploegen. Wanneer twee ploegen van een shift overwerken (afwerken verkeersongeval, afwerken opdracht IFG, …) terwijl de twee ploegen van de volgende shift op interventie worden gestuurd, zijn alle voertuigen in gebruik. Om logistieke redenen en om een bijkomende ploeg of acties mogelijk te maken, dient het Team Interventie over een vast toegewezen extra voertuig te beschikken.

Er wordt voorgesteld een als bureelwagen uitgeruste politiecombi aan te kopen middels het raamcontract FORCMS-VUV-101, perceel 3, toegewezen aan Mercedes-Benz. De aankoop wordt geraamd op 84.700 EUR (incl. BTW) en werd begroot.

Wijze van gunnen leasen drie voertuigen – beslissing

In het wagenpark van de politiezone zijn drie geleasede politiecombi’s binnen afzienbare termijn aan vervanging toe. Gezien de lange leveringstermijnen van deze voertuigen die tot één jaar kunnen bedragen, wordt de procedure om drie andere voertuigen te leasen nu alvast opgestart. Er wordt voorgesteld te werken volgens de openbare procedure. De leasingprijs van de drie voertuigen wordt geraamd op 68.400 euro (incl. BTW) per jaar. De raming van de totaalprijs van de overheidsopdracht bedraagt 342.000 euro (incl. BTW) voor drie voertuigen met een looptijd van 60 maanden en 200.000 km.

Mobiliteit 2021-03

Door het doorschuiven van de consulent Team Logistiek en Financiën naar de functie van Directeur Team logistiek en Financiën en de keuze om de plaats in te vullen met een niveau C, besliste het politiecollege reeds op 30 juni 2021 om dit ambt toe te voegen aan de mobiliteit 2021-03. Aan de politieraad wordt gevraagd deze beslissing te bekrachtigen.

Mobiliteit 2021-04 

Omwille van het vertrek van een aantal medewerkers en omdat we wensen te anticiperen op de beperkte instroom van nieuwe medewerkers, wordt voorgesteld volgende ambten vacant te verklaren: 1 teamchef ICT – niveau B - 1 rechercheur/inspecteur -  2 inp Team Interventie en 2 inp Team Wijk

Aspirantenmobiliteit 2021-02

De politieraad van 16 juni 2021 besliste reeds volgende ambten vacant te verklaren in de aspirantenmobiliteit 2021-02: 4 inspecteur voor het Team Wijk en 2 inspecteurs voor het Team Interventie.

Gezien de mobiliteit 2021-03 eveneens geen kandidaten opleverde voor de ambten van 3 inspecteurs voor het Team Interventie wordt gevraagd de beslissing van het politiecollege van 18 augustus 2021 te bekrachtigen en deze ambten toe te voegen aan de aspirantenmobiliteit 2021-02. In de toekomst (vanaf 2022 zou het voor de politiezones mogelijk worden meer lokaal te recruteren zoàdat kandidaten ook zicht hebben op hun concrete werkplek na de opleiding. 

drugpreventie politie puyenbroeck

Verlenging contract drugpunt

Het contract met De Kiem voor de realisatie van het Drugpunt loopt af per 31 oktober 2021. Er wordt voorgesteld deze overeenkomst opnieuw te verlengen voor een periode van 48 maanden met ingang op 1 november 2021. Er moet ook een nieuwe medewerker worden gezocht na het ontslag van het huidige personeelslid. Alle gesprekken met jongeren zullen buiiten de politiegebouwen plaats vinden.

Meer info? https://www.politie.be/5416/