Populieren geveld in Kasteeldreef

Jean Marie
0 reactie(s)
Populieren Kasteeldreef geveld

Tekst - Foto JMDB

Om veiligheidsredenen heeft burgemeester Yves Deswaene aan eigenaar Denis  Geers toestemming gegeven voor het kappen van 18 populieren  in de Kasteeldreef. De bomen zijn al even kaprijp en bij de storm van 20 maart 2019 vielen er al enkele om.

Populieren Kasteeldreef geveld

Het gaat om bomen in het stuk tussen N70 en Dekenijstraat. De Kastanjedreef is beschermd en daardoor zijn er ingewikkelde procedures te doorlopen voor her aanleg en aanplantingen.

Het burgemeestersbesluit is ingegeven door het voorzorgsprincipe. PAN Boombeheer bepaalde welke bomen een gevaar opleverden.

Door de eigenaar werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van zo’n 200 bomen maar Onroerend Erfgoed gaf een ongunstig advies en vraagt bijkomende info over heraanplant, soort, plantverband, exacte plaats - rekening houdend met nutsleidingen - en verbetering van de weg. Voor het vellen waren er geen bezwaren.

Populieren Kasteeldreef geveld

Het kappen van alle bomen en eventuele herinrichting van de dreef zelf blijven nog even uit tot het plan definitief opgemaakt is en ook Onroerend Erfgoed zich kan vinden in de toekomstmuziek van deze unieke dreef.

Buurtbewoners waren al langer vragende partij voor het vellen van de populieren. Er was dan ook geen protest. 

populieren gerooid Kasteeldreef