Presentiegelden worden afgestaan

Jean Marie
0 reactie(s)
Presentiegelden worden afgestaan

Tekst - Foto JMDB

De gemeenteraad verliep gisteren digitaal. Via mail werden de standpunten medegedeeld aan de voorzitter. Geen discussie noch animo. Niet iedereen gelukkig en Hilde Baele beloofde alvast dat dit éénmalig is. Ze nam ook het initiatief met het voorstel de presentiegelden af te staan aan al wie zich nu inzet in de strijd tegen Covid-19.

Iedereen verklaarde zich akkoord zodat alvast de 20 raadsleden hun 210 euro wegschonken. Hoe het zal worden besteed, is nog niet helemaal duidelijk maar sommige fracties hebben alvast al voorstellen geformuleerd. Ook het voltallig College zal 210 euro inleveren op hun wedde zodat alle 27 raadsleden zich solidair verklaarden met dit initiatief. Zo is er alvast een bruto budget van 5.670 euro.

Hilde Baele - voorzitter gemeenteraad

“ U heeft zich immers allen akkoord verklaard om uw presentiegeld van deze raad te mogen besteden aan een gemeenschappelijke blijk van dank aan alle goede zielen die vandaag op gelijk welke manier een tandje bijsteken. Over partijgrenzen heen, zowel wat betreft de raadsleden als de leden van het college, worden de handen in elkaar geslagen. Meer nog, er werden zelfs spontaan heel wat mooie initiatieven aangehaald. Over hoe deze som dan ook het beste wordt besteed, dien ik u heden het antwoord schuldig te blijven. Dit zal met de nodige aandacht moeten worden bekeken.”

Yves Deswaene - burgemeester

“ Wij staan graag een gelijkaardig brutobedrag als de zitpenning af van onze wedde. Heb Hilde een suggestie gedaan qua bestemming; wij zouden een azalea willen aanbieden aan alle verzorgenden, artsen, verplegers, bejaardenhelpers, .... in alle woonzorgcentra van Lochristi  + artsen triagepunt, thuisverplegers, ... ruim te bekijken en uiteraard met respect voor social distancingregels.. Ik deed overigens eenzelfde suggestie naar collega's omliggende gemeenten en waarom geen vergelijkbare actie op Vlaams niveau naar analogie met eerdere acties ten voordele van slachtoffers tsunami. Het is een eerbetoon aan zij die in frontlinie staan om uw en mijn leven te redden en een hart onder de riem van de sierteeltsector die kreunt. “

Tom De Sutter – fractieleider N-VA

“ De raadsleden van de N-VA-fractie zijn bereid in te gaan op het voorstel van voorzitter Hilde Baele om afstand te doen van het presentiegeld voor deze zitting. Het vrijgekomen budget zal hoe beperkt ook van pas komen in het kader van het bestrijden van de Corona-crisis en het daarop volgend herstelbeleid. Het is aangewezen om er dan een concrete bestemming aan te geven. “

Hilde Van Laere – fractieleider Groen – sp.a

“ Als alle gemeenteraadsleden samen hun zitpenningen overdragen kunnen we - als groot gebaar van dankbaarheid en waardering - en eens dit veilig kan een openlucht-volksreceptie houden waarbij álle (beroeps- en vrijwillige) (rechtstreekse en onrechtstreekse) zorgverleners op een groot podium gevierd worden onder luid applaus met een bloemetje van lokale telers. Op de receptie worden producten van de lokale handelaars aangeboden. Zo kunnen we weer een moment van grote verbondenheid “vieren” na deze tijd van social distancing.”