Skatepark sluit definitief

Jean Marie
1 reactie(s)
Skatepark sluit definitief

© JMDB

Dit punt wordt in de geheime zitting behandeld van de volgende gemeenteraad op maandag 27 maart 2017.

Het skatepark is al een hele tijd dicht en het bestuur heeft geen nieuwe locatie gevonden.

Het 15de punt luidt: Skatepark Koning-Boudewijnlaan. Goedkeuring dading

" Naar aanleiding van klachten van omwonenden van het skatepark in de Koning-Boudewijnlaan inzake geluidsoverlast, beval het Hof van Beroep bij arrest van 3 september 2015 de onmiddellijke sluiting van het skatepark. Na overleg en wederzijdse toegevingen tussen de verschillende partijen werd een dadingovereenkomst opgemaakt. In deze dading is opgenomen dat het skatepark definitief sluit en dat de gemeente aan de eisende partijen een vergoeding zal betalen ter compensatie voor de gemaakte kosten. Aan de raad wordt gevraagd de dading goed te keuren."

Het werd een jarenlange strijd tussen het bestuur en omwonenden en het doek is alvast over dit deel van de rechtszaak gevallen.

Eerder verschenen: www.lochristinaar.com/nieuws/het-skatepark-moet-dicht