Skiër Dries Van den Broecke niet naar PyeonChang

Jean Marie
0 reactie(s)
Skiër Dries Van den Broecke niet naar PyeonChang

Van 9 tot 25 februari worden in Zuid Korea de Olympische Winterspelen gehouden en jammer genoeg zal Dries Van den Broecke er niet bij zijn. Het kortgeding bij de Rechtbank in Brussel was zijn laatste reddingsboei maar de rechter besliste anders.

Dries Van den Broecke

België kan in het skiën een heel beperkte delegatie afvaardigen en het BOIC moet vanavond – op voorstel van de federatie – de definitieve selectie doorsturen richting IOC. Sam Maes is heel recent aangeduid terwijl ook Dries Van den Broecke meent aanspraak te maken op die plaats.

Een kortgeding bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel werd ingeleid en deze voormiddag gepleit. Tom De Sutter trad er op als raadsman en vader Wouter Van den Broecke woonde de zitting bij.

Deze namiddag maakte de rechter zijn vonnis bekend en het resultaat is dat Dries niet naar Zuid Korea hoeft af te reizen. Dries is amper 22 en de toekomst wenkt.

In een persbericht dat we hierbij voegen, reageert advocaat Tom De Sutter op de niet selectie van Dries Van den Broecke en sluit hij meteen eventuele verdere acties niet uit.

" Dries Van den Broecke heeft kennis genomen van de uitspraak van de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel deze namiddag inzake de betwisting van zijn niet-selectie voor de Olympische Winterspelen die plaatsvinden in Zuid-Korea van 09 tot 25 februari 2018.

De rechtbank heeft zijn verzoek om de Koninklijke Belgische Skifederatie en het BOIC te verplichten om hem alsnog voor te dragen als deelnemer aan de Olympische Winterspelen na een correcte toepassing van het selectiereglement verworpen. Het spreekt voor zich dat een gevoel van ontgoocheling over een onrechtvaardige behandeling vanwege de Koninklijke Belgische Skifederatie overheerst.

Dries Van den Broecke wenst nogmaals zijn waardering uit te spreken voor de ernst waarmee de Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel de zaak heeft behandeld door op zondag nog zitting te willen houden. Hij betreurt evenwel dat de rechtbank niet is ingegaan om de Koninklijke Belgische Skifederatie te verplichten om zijn sportieve prestaties overeenkomstig het vooraf vastgestelde objectieve selectiereglement waarvan elke atleet kennis had en dat de selectiecommissie dient te respecteren, opnieuw en deze keer correct te laten beoordelen. Er wordt hem ten onrechte een unieke ervaring op de Olympische Winterspelen ontnomen. Hij wenst de zaak en de emoties even te laten rusten vooraleer zich te beraden over een procedure ten gronde tegen de Koninklijke Belgische Skifederatie omwille van het niet correct toepassen van het eigen selectiereglement en de daaruit voortvloeiende morele en materiële schade.

Hij betreurt ten zeerste dat hij zijn toevlucht moe(s)t nemen tot een juridische procedure. Als sportman kan Dries Van den Broecke enkel een correcte sportieve keuze overeenkomstig het selectiereglement aanvaarden. Dries Van den Broecke vraagt enkel de correcte toepassing van het selectiereglement. De onrechtvaardigheid van niet-selectie stuit nog steeds tegen de borst. Uit het vooraf vastgesteld selectiereglement blijkt klaar en duidelijk dat de bijkomende plaats zou worden toegewezen aan een man omdat de prestaties van een man de aanleiding zijn voor het bekomen van deze bijkomende plaat. Deze regel is opgenomen in het intern selectiereglement en bevestigd in een e-mail van 20 oktober 2016 aan alle atleten zonder dat dit ooit tot enig protest heeft geleid. Uit in het selectiereglement voorgeschreven beoordeling van de prestaties van de sporters blijkt bovendien ontegensprekelijk dat Dries Van den Broecke voor Sam Maes moet worden gerangschikt: beiden moet worden beoordeeld binnen niveau 3 en hebben minder dan 20 FIS-punten, maar Dries heeft de betere piekprestatie in de Europacup (EC). Bovendien staat in het intern selectiereglement dat de sporters “permanent (worden) geëvalueerd vanaf 1/10/2016 t.e.m. 07/01/2018” en dat “de 7DE FIS-puntenlijst (01/2018)  bepalend (is) voor de finale deliberatie”. De Koninklijke Belgische Skifederatie betwist zelfs niet dat ze haar eigen reglement niet heeft gevolgd en de 9de FIS-puntenlijst heeft gehanteerd. Evenmin wordt betwist dat Dries Van den Broecke op de 7de FIS-puntenlijst een betere score heeft dan Sam Maes. De Koninklijke Belgische Skifederatie heeft aldus het eigen selectiereglement niet nageleefd.

Het voorgaande staat los van de goede relaties die de sporters onderling onderhouden. Deze worden echter nodeloos in het gedrang gebracht door het volkomen gebrek aan communicatie en de inconsequente houding van de Koninklijke Belgische Skifederatie. Een selectiereglement dat voorafgaandelijk is goedgekeurd en bekendgemaakt om objectiviteit na te streven, moet immers worden gerespecteerd. Een beslissing moet aan de sporters worden meegedeeld en verantwoord. Ondanks deze moeilijke omstandigheden wenst Dries Van den Broecke de leden van Team Belgium alle sportieve succes toe op de komende Olympische Winterspelen. Zelf zal hij proberen deze negatieve ervaring om te buigen in een motivatie om nog beter te presteren."