Toekomstplannen OCMW Lochristi

Jean Marie
0 reactie(s)
Toekomstplannen OCMW Lochristi

Het OCMW kreeg haar zorgstrategisch plan goedgekeurd. Er komt een dienstencentrum, meer serviceflats maar geen dagcentrum. Een waardig afscheid wordt gegarandeerd en de tarieven worden geïndexeerd. De investeringen kosten zo’n 3 miljoen euro.

Vlaanderen keurt zorgstrategisch plan goed

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft op 21 oktober het zorgstrategisch plan van het OCMW goedgekeurd. Net als overal wordt ook Lochristi en het OCMW geconfronteerd met de vergrijzing van de bevolking en een grotere groep inwoners die meer zorgen nodig hebben.

Men wil ouderen zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier thuis laten wonen. Daarom zal de OCMW-campus door de bouw van een lokaal dienstencentrum versterkt worden als draaischijf en speerpunt tussen thuiszorg en residentiële zorg. Atelier Kyoto uit Eppegem zal het ontwerp tekenen.

Ecologisch bouwen is belangrijk en dit bureau stelt dit centraal. De ecologische impact van een groot nieuwbouwproject is belangrijk.

Het is natuurlijk nog even wachten op aanbestedingen, vergunningen, … maar men hoopt de deuren te openen voor de zomer 2016.

Hof van Lo

Na het lokaal dienstencentrum wenst het bestuur de 17 assistentiewoningen ‘Hof van Lo’ uit te breiden tot een complex van 34 woningen. De wachtlijsten blijven ellenlang en de bouw zou starten in 2018, misschien 2019.

Daarna zal worden nagegaan of het woonzorgcentrum gerenoveerd of uitgebreid moet worden ( 97 woongelegenhden). Het Infrastructuurfonds geeft subsidies voor de bouw het dienstencentrum en de renovatie van het zorgcentrum.

OCMW Lochristi Dagcentrum Beervelde:

Dit centrum komt er niet. De plannen werden afgewezen door Vlaams Minister Van Deurzen omdat er in Zeveneken al een opvang in dagverzorging is. Daar worden alleen dementerenden opgevangen. Het gemeentebestuur wilde dit uitbreiden in Beervelde naar niet dementerenden. Deze plannen vonden geen genade.

Wat er nu met het oud gemeentehuis en de woning ernaast zal gebeuren, is nog niet vastgelegd.

Garantie voor waardig afscheid

Bij het overlijden van een inwoner die geen bestaansmiddelen heeft en waarvan de nabestaanden niet kunnen instaan voor de begrafenis, regelt en betaalt het OCMW de begrafenis.

 In de raad van 21 november werd hiervoor een afspraak gemaakt met een lokale begrafenisondernemer en dit voor de volgende 3 jaar.

Prijs WZC Sint Pieter en Hof van Lo

Vanaf 1/1/2014 wordt de dagprijs geïndexeerd tot 46.50 euro voor een eenpersoonskamer en tot 37.50 (per persoon) voor een echtparenkamer.

Voor een tweede reservatie (vb. tijdens opname in ziekenhuis) is deze respectievelijk 36.50 en 27.50 euro. Voor een assistentiewoning betaal je vanaf Nieuwjaar 23.20 euro per dag.