Uyttenhove light kost minstens 9,5 miljoen

Jean Marie
0 reactie(s)
Uyttenhove Lochristi

© JMDB

Uyttenhove is al een tijdje dicht en de start van de afbraakwerken is nog niet gegeven. Het kostenplaatje is ondertussen opgelopen tot bijna 10 miljoen euro. De oppositie had ernstige bemerkingen. CD&V stemde dan ook tegen terwijl NV-A zich onthield.

De effectieve kostprijs is opgelopen tot 9,5 miljoen euro. De gemeente is van plan een lening van 5 miljoen euro aan te gaan met juridische en technische projectbegeleiding en dat kost 150.000 euro.

CD&V – Dirk Van Nieuwerburgh

 “ Eerst en vooral stellen we vast dat het budget voor dit project nogmaals gestegen is naar 9,5 miljoen euro, zonder de afbraakwerken en eerste inrichtingskosten.

De meerderheid vindt het belangrijk dat er technische en juridische ondersteuning komt om dit project in goede banen te leiden. Wij kunnen dit begrijpen omdat een project van 10 miljoen euro niet zo maar door de technische en andere diensten bij de normale werkzaamheden kan bij genomen worden. We gaan akkoord dat voor dit project niet de volledige spaarpot van de gemeente in 1 keer opgesoupeerd wordt en dat een deel van de kostprijs van dit project geleend wordt.

Een eerste bemerking van onze kant gaat over het feit dat enkel voor een vaste rentevoet over 20 jaar een offerte gevraagd wordt. Wij zijn voorstander om naast deze formule ook een andere formule met variabele rentevoet te laten voorstellen maar ook andere formules zijn natuurlijk mogelijk. Waarom kiest de meerderheid enkel voor deze formule?

De meerderheid kiest er bovendien voor om de financiering van de lening te koppelen aan juridisch-technische ondersteuning en dit bovendien nog samen te brengen in 1 dossier. Het financieel-juridisch deel heeft bovendien 25% van de punten voor de gunningcriteria!

Wij zijn helemaal niet te vinden voor deze aanpak. Dit beperkt ten zeerste het aantal mogelijke aanbieders op dit dossier waardoor de mededinging beperkt wordt. Wij vinden dat de lening moet losgekoppeld worden van de juridisch-technische begeleiding zodat enerzijds meer financiële instellingen kunnen indienen voor de lening en anderzijds voor juridisch-technische ondersteuning ook studiebureaus en analoge bedrijven kunnen meedingen.

De meerderheid wil nu ook voor de financiering en technisch-juridische opvolging de concurrentie beperken. Dit is voor ons onaanvaardbaar. Wij stemmen dan ook tegen.”

NV-A – Tom De Sutter

“ Het prijskaartje voor het project blijft oplopen, mede door het jarenlange uitstel. De burger is zo twee keer de dupe: hij heeft al te lang moeten wachten op nieuwe infrastructuur en het kostenplaatje blijft maar oplopen.

De meerprijs voor het project hebben we al eens eerder opgelijst tijdens de gemeenteraad van 19 december 2016.

Het oorspronkelijk geraamd bedrag voor een multifunctioneel gebouw op de site Uyttenhove bedroeg 3,7 miljoen euro zonder btw en erelonen (GR 21.05.2007).

Kostprijs:

Periode 2008-2015:    316.358,86 (erelonen, studiekosten, juridische bijstand)

2016:                          157.310

2017:                          650.000

2018:                          3.000.000

2019:                          3.000.000

2020:                          1.600.000 of in totaal 8.723.668,86 euro

De oorspronkelijke opdracht aan de architecten had ook betrekking op de vernieuwing van de achterbouw van de TUD, geraamd op een bedrag van 1.750.000 euro. Dit is nog niet eens aan de orde

Thans blijkt dat sinds het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 – amper 10 maanden later - het prijskaartje opnieuw met maar liefst bijna 1,2 miljoen euro is opgelopen, van 8.328.264,07 naar 9.500.000 euro. Overigens nog een onderschatting vermits in de voorliggende opdrachtdocumenten de kostprijs op 10 miljoen euro wordt geraamd of nog 500.000 euro meer.

Een nieuwe totale meerprijs van 1,2 tot 1,7 miljoen euro die niet is verwerkt het meerjarenplan. De bijkomende uitgave ten bedrage van 150.000 euro voor deze projectbegeleiding is al evenmin voorzien in het budget en het meerjarenplan. …

Volgens de huidige meerjarenplanning zit er in de gemeentekas in 2020 nog een bedrag van 4.954 euro. In 2015 was dat nog 12.482.762 euro. Als we ook nog het dossier van de loods Denen 63a erbij nemen, moet al een bedrag van 2,5 tot 3 miljoen euro worden gevonden. Het bijkomend budget dat wellicht zal nodig zijn voor de Lodejo is ook nog niet in rekening gebracht.

In 2014 zijn er voor 5.562.903 euro aan investeringen gedaan. In 2015 voor 3.937.673 euro en in 2016 voor 5.901.002 euro. Om maar iets te zeggen over de grootorde van de bijkomende financiële ruimte die moet worden gevonden. Daarom onthouding.”