Werken Zeveneken? Nog even geduld

Jean Marie
0 reactie(s)
Werken N70 Zeveneken Kantschoolweg

Tekst - Foto's JMDB ©

De werken lopen vertraging op en niet van enkele weken maar van maanden. De N70 is al berijdbaar tot aan de Drongenstraat maar de omleiding naar en van Lokeren blijft. In de zijstraten is er nog heel watl werk aan de winkel. Toeleveringsproblemen en nattigheid zijn oorzaak en we maakten deze update.

Men begon eraan in september 2020 en het zou klaar zijn in het voorjaar 2022 maar intussen wenkt de zomer. We vroegen schepen Frederik Van den Berghe naar een stand van zaken.

bronbemaling Kallestraat Zeveneken

Kantschoolweg - Kallestraat

Daar is het pompstation geplaatst maar er moet nog een persleiding gelegd worden richting N70. Hiervoor moet het wegdek worden opgebroken en komt er nieuwe asfalt. Men zou hiermee eerstdaags beginnen. Het pompstation moet ook nog afgewerkt worden (staal, mechanica, …)

Het pompgemaal blijft ondertussen elke dag duizenden liter water oppompen dat in de riool verdwijnt.

Update 12/5/2022:

De schepen laat ons weten dat dit opgepompte water niet verdwijnt in de riool richting zuiveringsstation maar wordt geloosd in een RWA (regenwaterafvoer) om dan lokaal verdeeld te worden in oppervlaktewater (vb gracht einde tuinwijk). Gelet op het droog weer infiltreert het opgepompte water enkele tientallen meters terug in een gracht of ander oppervlaktewater. Het is natuurlijk een feit dat er water opgepompt wordt. 

rioolbuizen Kantschoolweg Zeveneken

Hoekstraat

Daar is men bezig aan de afwerking van het pompstation en het overstort. Aan de sifon (stankafsluiter) op het kruispunt Hoekstraat - Tuinwijk begint men eerstdaags. Hier kan men tot aan de Tuinwijk rijden maar Ruilare blijft onbereikbaar. Hoofdreden voor de vertraging zijn toeleveringsproblemen van staal, mechanica en dergelijke.

Rotonde en werfterrein zijn evenmin afgewerkt of opgeruimd. Op het rondpunt is er nog werk aan het pompstation dat daar onder zit.

Schepen Frederik VD Berghe

werken N70 Zevenekendorp

“Eén van de voornaamste redenen dat de planning toch wel drastisch geschoven is, zijn enerzijds de nattigheid door de weersomstandigheden maar anderzijds ook de bodemlaag die blijkbaar zeer waterrijk is in Zeveneken. Om een pompstation te plaatsen (+/- 4m hoog) heeft men 5 meter (droge) diepte nodig. Men heeft zeer veel moeilijkheden ondervonden om dit droog te krijgen en hier is redelijk wat creativiteit aan te pas gekomen. Men is begonnen met bronbemaling bij te plaatsen en men heeft geprobeerd om via extra stutting de put zo droog mogelijk te houden. In de Kantschoolweg heeft men gewerkt met onderwaterbeton, dat gestort werd met behulp van professionele duikers. Ook Corona zorgde voor vertraging.

De asfalteringswerken werden initieel gepland voor het einde van mei maar deze zijn verschoven tot na het Pinksterweekend. Daarna moeten nog de wegmarkeringen en het straatmeubilair geplaatst worden. Het einde der werken zal dus eerder in de tweede helft van juni plaatsvinden.”

werfzone Kantschoolweg Zeveneken werken N70

Hopelijk lukt alles nog voor het bouwverlof in juli en zullen de werken bijna 2 jaar hebben geduurd. Het is alleszins meer dan verfraaiing van deze dorpskern.