Wonderwoud bijgestuurd?

Jean Marie
0 reactie(s)
Wonderwoud Oostakker Lochristi

Tekst JMDB - Foto Annick Gentier ©

Rond de stad Gent worden vier groenpolen ontwikkeld: het Parkbos, de Gentbrugse Meersen, de Vinderhoutse bossen en het Wonderwoud (Oud Vliegveld). Het Wonderwoud wordt ongeveer 200 hectare groot of zo’n 250 voetbalvelden. De plannen worden evenwel bijgestuurd.

Vlaams minister Zuhal Demir liet via haar kabinet weten dat er geen beslissing van de minister is in dit dossier. Het Agentschap Natuur en Bos heeft het project eventjes 'on hold' gezet om alternatieven te bestuderen om de eerste basisinrichtingen van het project alsnog deze legislatuur te realiseren.

“De oorspronkelijke 2,5 miljoen euro is geen klein bedrag, het Agentschap bekijkt dus constant of de beschikbare middelen een hoger rendement kunnen hebben binnen de prioriteiten van deze legislatuur. Het is de bedoeling dat het natuurgebied in 2023 al toegankelijk wordt. De komende maanden zal er verdere duidelijkheid komen.”

De gemeente Lochristi werd eind november ingelicht en we vroegen schepen Frederic Droesbeke naar een reactie.

“Eind november vernamen we dat de realisatie van ‘Het Wonderwoud’ voor onbepaalde duur zou worden uitgesteld.  Het project zou ‘onvoldoende passen binnen de prioriteiten van Minister Demir (Blue Deal, bosuitbreiding en instandhoudingsdoelen), waardoor de beloofde 2,5 miljoen euro van Vlaanderen er (voorlopig?) niet komt.  Zowel het stadsbestuur van Gent als het gemeentebestuur van Lochristi betreuren dit ten zeerste.

De opstart van dit project dateert reeds van 2011, 10 jaar geleden dus.  Op dat moment was het ‘GRUP Vliegveld Oostakker – Lochristi’ beschikbaar en werd de na bestemming voor de ontginningszone bekrachtigd. In 2015 werd, na een ontwerpwedstrijd, het studiebureau BUUR aangesteld die de plannen in opdracht van ANB (Agentschap Natuur en Bos) heeft uitgewerkt. 

Er werd de afgelopen jaren hard ingezet op communicatie en participatie. Buren, verenigingen en scholen uit de buurt werden intensief betrokken bij de opmaak van het inrichtingsplan wat momenteel voorligt.  Op 25 september jongstleden, ging er nog een ‘groensafari’ door voor de buurtbewoners, waarbij nogmaals werd bevestigd dat de vraag naar bijkomend ‘kwaliteitsvol groen’ op deze locatie heel er groot is.

Na overleg met collega Astrid De Bruycker (schepen openbaar groen Stad Gent) zullen we namens het stadsbestuur Gent en de gemeente Lochristi een brief sturen aan het kabinet van Minister Demir, met de vraag om de mogelijkheid tot financiering van fase 1 op korte termijn te willen herbekijken.

Er wordt werk gemaakt van een ‘plan B’. Alle partners in dit verhaal (ANB, DWZ, Stad Gent en gemeente Lochristi) bekijken de mogelijkheden om alsnog een aantal basisinrichtingen te realiseren zodat een deel van het natuurgebied in 2023/2024 toegankelijk kan worden gemaakt.”