Yves Deswaene: “Burgemeester is de mooiste job in de politiek”

Bennie
0 reactie(s)
Yves Deswaene - 20 jaar burgemeester © Bennie Vanderpiete

© Bennie Vanderpiete

Twee decennia lang is Yves Deswaene al burgemeester van onze gemeente. Een ideale gelegenheid voor een gesprekje a.h.v. 10 vragen. Vandaag deel 2 over memorabele momenten, de “hoogbouw” in Lochristi, corona en...de verkiezingen in 2024.

Yves Deswaene - 20 jaar burgemeester © Willy Peyskens

20 jaar burgemeester, dat leverde ongetwijfeld al heel wat leuke momenten op?

“Zéér zeker, als ik mijn top 3 van memorabele momenten mag geven, dan prijkt bovenaan de officiële heropening van station Beervelde in feestzaal Breughel in 2008: een bomvolle zaal en drie CEO’s (Descheemaecker van NMBS, Haek van NMBS-Holding en Lallemand namens Infrabel) met een azalea in hun handen op het podium … schitterend moment …”
Yves Deswaene - 20 jaar burgemeester © Willy Peyskens

“Onvergetelijk is ook de huldiging van Evi Van Acker in augustus 2012 na het behalen van haar Olympische medaille … schitterend weer … een massa volk in de Kerkstraat en Evi die dolenthousiast werd verwelkomd in de sporthal ’t Veerleveld op de tonen van “I am Sailing” van Rod Stewart. Overigens genoot ook toenmalig gouverneur André Denys zichtbaar van deze huldiging. Hij zou in het voorjaar van 2013 overlijden.”

Yves Deswaene - 20 jaar burgemeester © Bennie Vanderpiete

Yves Deswaene - 20 jaar burgemeester © Bennie Vanderpiete

“En dan ook nog de Wijkkermis ’t Hoeksken-meivelling, met het optreden van Eddy Wally. Een echt “WOW-moment” dat voor mij symbool staat voor de inspanningen die alle wijkcomités zich al decennia getroosten om de sociale cohesie in onze gemeente te bevorderen. Ik noem hen de maïzena van onze lokale leefgemeenschap, het broodnodige bindmiddel in deze hectische tijden. Ik hoop snel weer ergens te kunnen aanschuiven voor een schel warme beenhesp met frieten & een Reinaert …”

Yves Deswaene - 20 jaar burgemeester © Bennie Vanderpiete

Ik herken mijn dorp niet meer” is een veel gehoorde kritiek van Lochristinaren die hier al een tijdje wonen. De dorpskern van Lochristi wordt steeds meer een lint van appartementsgebouwen. De prijzen van de bouwgrond namen vrijwel nergens zo’n hoge vlucht als in Lochristi. Een onomkeerbare evolutie?

“Hoor ik af en toe ook, dat klopt. Ik ervaar dat niet steeds als negatieve kritiek, eerder als een vaststelling, een feit waar je inderdaad niet omheen kan. Inzake ruimtelijke ordening spelen zoveel facetten, trends, evoluties ook. Vlaanderen wil - terecht - de open ruimte zoveel mogelijk open laten. Anderzijds verwacht de Gentse regio, volgens het Planbureau tegen 2050 ongeveer 100.000 nieuwe inwoners. Die mensen zullen een plek zoeken om te wonen en te werken. Dat betekent o.a. dat er in de steden en gemeenten kleiner en vooral meer in de bestaande kernen zal moeten gebouwd worden.”

Yves Deswaene - 20 jaar burgemeester © Bennie Vanderpiete

De Vlaamse regering zet via zijn beleidsakkoord in op vrijwillige fusies van gemeenten. Recent werd bekendgemaakt dat Vlaanderen zal opgedeeld worden in 17 (grote) regio’s. Schaalvergroting lijkt het nieuwe toverwoord. Hoe staat u daar tegenover?

"België is door 6 opeenvolgende staatshervormingen bestuurlijk kapot verkaveld. Een kat vindt er haar jongen niet meer in terug. De hopeloze bevoegdheidsversnippering en de vele bestuurslagen leiden tot inefficiëntie, zoals aangetoond in de aanpak van de covid-19 pandemie. Schaalvergroting lijkt een must, maar over de wijze waarop dit moet gebeuren circuleren veel visies. De voorliggende indeling in 17 regio’s lijkt mossel noch vis. De Vlaamse regering stelt dat het geen nieuwe bestuurslaag is, maar wat het dan wél is, is onduidelijk. In elk geval plaatst het goedwerkende samenwerkingsverbanden (zoals bv. IDM) voor ongelooflijk grote problemen en ook het feit dat Vlaanderen nog niet heeft afgestemd met het federale niveau (bv. wat met de politie- en brandweerzones?) toont dat dit dossier nog niet rijp is."

Corona beheerst al meer dan een jaar ons leven maar kost de gemeenten ook veel geld. Zoveel zelfs, dat 1 op de 4 gemeenten geplande investeringen uitstelt. Wat zijn de gevolgen van de crisis voor onze gemeente?

"Vanuit financieel oogpunt zijn er idd meeruitgaven/minderinkomsten (denk aan de LoCo-bon of het niet-innen van bepaalde retributies), maar anderzijds zijn er ook minder uitgaven (geen receptiekosten bv.). Om financiële redenen hoeven we momenteel geen geplande investeringen uit te stellen. Echter, de beperkingen inzake het fysiek bijeenkomen, het digitaal vergaderen en het telewerk werken wél vertragend bij sommige dossiers. We moeten ook rekening houden met een aantal afwezigheden bij medewerkers en/of bij andere partners (studiebureau’s, aannemers, …). Bepaalde projecten moet je ter plaatse ‘zien’ met een aantal mensen en dat loopt toch wat minder vlot in deze coronatijden."

De onvermijdelijke slotvraag: in 2024 zijn er terug verkiezingen. Dan geen opkomstplicht meer en “rechtstreeks verkozen” burgemeester. gaat u voor een 5de ambtstermijn?

"Dat is nog een eind van ons verwijderd, maar indien de gezondheid ok is en de partij mij steunt, wil ik graag nog eens kandideren. Burgemeester is en blijft, ook na 20 jaar, de mooiste job in de politiek!”

Yves Deswaene - 20 jaar burgemeester © Bennie Vanderpiete

(Foto’s © Bennie Vanderpiete en Willy Peyskens)