Vooruit Plus met lijsttrekker Rudy Van Cronenburg

Na het uiteenvallen van Samen Anders (waarover we later berichten) schiet Vooruit Lochristi Wachtebeke en onafhankelijken uit de startblokken en neemt deel aan de verkiezingen van 13 oktober. Ze kiezen voor de naam Vooruit Plus Lochristi/Wachtebeke. Burgemeester Rudy Van Cronenburg wordt lijsttrekker en zo staan beide burgemeesters op plaats 1.

Het wordt een samenwerking met mensen van Vooruit, maar ook met onafhankelijke progressieve mensen. Ze blijven hun gedachtengoed trouw door samen te werken met ‘iedereen van goede wil’ om een sociaal, ecologisch, betaalbaar, participatief en kindvriendelijk beleid te voeren.

“Na het opstappen van de groep onafhankelijken uit het kartel Samen Anders diende zich een nieuwe situatie aan. Vooruit Wachtebeke heeft het kartel 25 jaar geleden opgestart. We betreuren dan ook het stopzetten van dit project. De uitslag van Vooruit bij de verkiezingen voor het Vlaams parlement in Wachtebeke en Lochristi (18,6% en + 7% in Lochristi) geven aan dat er zeker potentieel aanwezig is om een goed resultaat te halen.”

Anders haalde bijna een absolute meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Wachtebeke.

Lijsttrekker van Vooruit Plus Lochristi/Wachtebeke wordt Rudy van Cronenburg (burgemeester Wachtebeke) met Rachel de Rudder (psychologe) uit Lochristi) op plek 2. Zij heeft ruim 25 jaar beroepsverleden als HR-manager in automotive en bouwbedrijven en Coaching.

Op de 3de plaats Vooruit voorzitter Andre Chalmet (gemeenteraadslid Wachtebeke) en verder op plaats 4 Wouter Vanloot (ambtenaar uit Wachtebeke) en raadslid in Lochristi, Anne-Marie Vanhee op 5. De andere kandidaten worden binnenkort bekendgemaakt en zijn voor het kartel zeker even belangrijk als de eerste vijf.

Ook de krachtlijnen worden meteen meegegeven.

Inspraak, communicatie en participatie

Waarbij we een grote rol toebedelen aan de inwoners bij heel wat beslissingen. Starten doen we daarom met een grote bevraging van alle inwoners over hun voorstellen, wensen, ergernissen en we willen absoluut de deelgemeenten herwaarderen.

Sociaal beleid

Langer thuis wonen faciliteren door allerlei aan-huis-diensten ondersteuning te geven. Goeiemorgentelefoon waarbij alleenstaande ouderen 1x per week worden opgebeld om hen goedemorgen te wensen en te vragen of alles in orde is.

Aanstellen van een eigen armoedecoördinator.

Onze beide openbare woonzorgcentra in Lochristi en Wachtebeke zijn binnen enkele jaren toe aan vervanging. We pleiten voor het vernieuwen van deze beide woonzorgcentra en de nodige middelen daartoe te reserveren.  

Verkeersveiligheid  

We werken, in samenspraak met de burger aan een mobiliteit voor de nieuwgevormde fusiegemeente met aandacht voor veilige trajecten voor fietsers tussen de kernen en commerciële en recreatieve trekpleisters.

Veilige schoolroutes voor fietsende leerlingen, ook in samenspraak met buurgemeenten. Inrichten van een veilige, autoluwe schoolomgeving.

We gaan voor 3,5 ton tonnagebeperking in dorpskernen en woongebieden, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Vb. gebruik maken van ANPR-camera’s voor een vrachtwagensluis.

“Per beleidsdomein hebben we een aantal duidelijke doelstellingen, krachtlijnen, gebaseerd op de twaalf jaar bestuurservaring die we in Wachtebeke hebben opgedaan en de voorstellen van onze fractie in gemeenteraad en BCSD in Lochristi.”

“We willen met Vooruit Plus een streep trekken onder het verleden en aan de slag gaan om iedereen in onze gemeente een stem te geven in de gemeenteraad. Wij gaan voor een positief politiek klimaat en zullen vanuit Vooruit Plus een inhoudelijke en positieve verkiezingscampagne voeren. Verwacht dus geen negatieve reacties op de collega’s van andere partijen, of op de onafhankelijken. We zullen de rest van 2024 constructief samenwerken in college en de gemeenteraad.”

Ze willen een propere campagne voeren zonder partijen of personen aan te vallen, zonder tuinborden ook. Geen persoonlijke campagnes met elk zijn/haar eigen affiche maar enkel met groepsfoto’s op borden.

Scroll naar boven