Vrouwen aan de univ, 100 jaar geleden rariteit

In het Heemkunidg Nieuws nr. 3 verscheen volgend artikel van de hand van Bert Vervaet, ondervoorzitter van De Oost-Oudburg en Voorzitter van de lokale cultuurraad:
‘Meisjesstudenten aan de Gentse universiteit 1882-1930 uit Zaffelare en Sint Amandsberg’

Vanaf 1995 zijn de meisjesstudenten aan de Gentse universiteit in de meerderheid. Dit wijst op een enorme evolutie want 113 jaar geleden werd de eerste meisjesstudente ingeschreven en decennialang vormden de vrouwelijke studenten een minieme minderheid. Ook ons werkgebied bleef op dat vlak jarenlang ondervertegenwoordigd. Van de 526 studentinnen die tot en met 1930 werden ingeschreven vinden we slechts 12 vermeld als geboren in een van de gemeenten van ons werkgebied: 11 uit Sint-Amandsberg en 1 uit Zaffelare.

Geboren te Sint-Amandsberg:

 • Clauwaert Jeanne (°1899), dochter van een bediende, studeerde vanaf 1918 Germaanse filologie en werd lerares aan het atheneum te Mons.
 • De Paepe Jeanne (°1909), dochter van een wisselagent, studeerde vanaf 1927 klassieke filologie en werd bediende.
 • De Schuyter Ghislaine (°1897), dochter van een smid, studeerde vanaf 1920 muziekgeschiedenis zonder examens af te leggen. Zij had voordien schitterende studies gedaan aan het Conservatorium en werd later een bekende pianolerares. Onder het pseudoniem Charlotte Montamand gaf ze ook eigen composities uit.
 • Desirant Yvonne (°1899), dochter van een controleur van douanen en accijnzen (met onderwijzersdiploma), studeerde vanaf 1921 natuurwetenschappen en doctoreerde in scheikunde. Zij werd assistente en werkleidster aan de R.U.G.
 • Poppe Marcelle (°1908), dochter van een leraar en apotheker, studeerde vanaf 1927 natuurwetenschappen maar studeerde vermoedelijk verder te Leuven en werd apothekeres.
 • Sylva Jeanne (°1895), dochter van een apotheker, studeerde vanaf 1912 natuurwetenschappen/farmacie en werd assistente aan de R.U.G. en apothekeres.
 • Sylva Lucie (°1899), zuster van vorige, studeerde vanaf 1919 natuurwetenschappen/farmacie maar maakte haar studies niet af en bleef zonder beroep.
 • Van den Bossche Paula (°1899), dochter van een Gentse stadsbediende, studeerde vanaf 1918 klassieke en romaanse filologie en bleef zonder beroep.
 • Van Hove Wilhemine (°1901), dochter van een leraar, studeerde vanaf 1919 geneeskunde en werd arts en assistente aan de R.U.G.
 • Van Kerckhove Laure (°1902), dochter van een scheikundige, studeerde vanaf 1921 farmacie en werd apothekeres.
 • Van Kerckhove Lucie (°1900), zuster van vorige, studeerde vanaf 1919 eveneens farmacie en werd apothekeres.
 • Voghelaere Cécile (°1909), dochter van een postbediende, studeerde vanaf 1927 farmacie en werd apothekeres.G

Geboren te Zaffelare:
 

 • Heecke Irène (°1908), dochter van een accijnsbediende, studeerde vanaf 1926 Germaanse filologie en werd lerares aan de normaalschool te Brugge.
   

Elf van de moeders worden vermeld als “zonder beroep”;. Alleen de moeder van Wilhemine Van Hove was onderwijzeres. Acht van deze 12 studentinnen uit ons werkgebied hadden middelbare studies gedaan aan het “Athenée de jeunes filles” te Gent en één aan het “Institut de Kerchove” te Gent. Deze eerste studentinnen komen dus niet uit de katholieke zuil, wat enigszins begrijpelijk is want in katholieke middens bleef men lang houden aan “de moeder aan de haard”.  De meeste katholieke pensionaten waren lange tijd geen goede voorbereiding op universitaire studies.

Van al deze studentinnen vind je een summiere biografische schets en een globale analyse van de gegevens in het werk van A.M. Simon-Van der Meersch, De eerste generaties meisjesstudenten aan de rug 1882-1930, – Uit het verleden van de RUG nr. 13, Gent 1982. Dit boek is aanwezig in ons documentatiecentrum. Ook de geschiedenis van het “Athenée de jeunes filles”, dat vanaf 1947 “lyceum” werd genoemd, is in boekvorm aanwezig.

Scroll naar boven