Wachtebeke past snelheidsplan “een beetje” aan

Verschillende reacties op het bestaande snelheidsplan hebben de verkeerscommissie van Wachtebeke ertoe aangezet enkele aanpassingen voor te stellen. Die aanpassingen werden door de gemeenteraad goedgekeurd.

In mei 2023 werd het nieuwe Wachtebeekse mobiliteitsplan door alle politieke partijen goedgekeurd. Het aangepaste snelheidsplan bleek al snel een onderdeel van ontevredenheid bij de bevolking en verschillende politieke fracties drongen aan op een snelle evaluatie. Onder impuls van Open VLD bestuurslid Loïc Van Himme werd er een online enquête opgestart waarin de Wachtebeekse bevolking werd bevraagd naar hun bevindingen, wat leidde tot een mobiliteitsfolder. cd&v maakte er in april 2024 een agendapunt van en pleitte toen luidop voor aanpassingen. Schepen Peter Van Bambost (Anders) kondigde toen een snelle evaluatie aan en de verkeerscommissie boog zich een maand later over enkele aanpassingen en bijsturingen.

Wachtebeke centrum

De aanwezigheid van een verhoogd, aanliggend fietspad in de Molenhoek was de motivatie om een wijziging aan te brengen aan de zone 30, maar de verkeerscommissie ging hier niet op in. Men stuurt wel aan om het begin van de zone 30 duidelijker in beeld te brengen met een snelheidsinformatiebord. In de Papdijk wordt de zone 30 verkort tot aan de Plassenstraat.

Melkerijstraat

De Melkerijstraat – momenteel nog zone 30 over de volledige lengte – zorgde voor heel wat wrevel bij de bevolking. Uiteindelijk adviseerde de verkeerscommissie om de snelheid terug te brengen naar 50 km/u. De huidige inrichting van de Melkerijstraat met gescheiden of aanliggende verhoogde fietspaden werd als motivatie gebruikt.
(PS: enkele nachten terug – zo meldde ons een buurtbewoner – werd het verkeersbord van 30 km/u in de Melkerijstraat ’s bewust beschadigd).

Fietsoversteek Pottershoek

De zone 30 in het Dorp zal met een 30-tal meter uitgebreid worden tot aan Pottershoek 3a. Op die manier wordt de fietsoversteek in de zone 30 opgenomen. Ook in de Stationsstraat zal de zone 30 uitgebreid worden, dit tot aan het plateau van het kruispunt Stationsstraat-Melkerijstraat-Akkerstraat. Aan Balkenbrug Langelede blijft de zone 30 voorlopig behouden, maar wil men de praktische haalbaarheid onderzoeken om dynamische snelheidsborden te plaatsen.

De voltallige gemeenteraad van Wachtebeke keurde de aanpassingen goed.

Scroll naar boven