Autisme vriendelijk zijn of worden

Kobe Vanroy gaf donderdagavond een interessante lezing over Autisme in ’t Fazantenhof. Schattingen leren ons dat ongeveer 60.000 mensen – vooral mannen – ermee geconfronteerd worden. Een beetje autisme bestaat niet en daarom is het belangrijk te weten welke diagnostische criteria er zijn om dit vast te stellen.

Kobe: “Moeilijkheden in sociale communicatie met tekorten in de sociaal-emotionele wederkerigheid, non-verbaal communicatieve gedragingen en tekorten in het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties moeten aanwezig zijn. Verder beperkte, repetitieve patronen van gedrag, interesses of activiteiten, stereotiepe of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak, aandringen op gelijkheid, inflexibel vasthouden aan routines of geritualiseerde patronen van verbaal of non-verbaal gedrag, zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal zijn in intensiteit of focus,  hyper- of hypo-reactiviteit op sensorische input of ongewone interesse in zintuiglijke aspecten in de omgeving zijn nog andere criteria.”

‘Een beetje autisme bestaat niet’ –  Het gaat niet om ‘sommige kenmerken’ maar een combinatie van alle kenmerken die al aanwezig zijn vanaf de vroege kinderleeftijd in die mate dat ze het alledaags functioneren in belangrijke mate belemmeren.

Sinds 2013 spreken we niet langer over verschillende vormen maar over, wel over Autisme Spectrum Stoornis. Nu (sinds 2013)

Mensen met autisme hebben aparte, specifieke modellen van de wereld rondom met meer voorspellingsfouten in het onbewuste brein, kunnen die moeilijker relativeren en dat zorgt voor meer  verwarring, onzekerheid en stress.

“Mensen met autisme zijn absolute denkers in een relatieve wereld.” (Peter Vermeulen in zijn boek ‘Autisme en het voorspellende brein’. Zij reageren anders op prikkels, soms te hevig, soms helemaal niet en dat wordt aangeduid met hyper- of hyporesponsiviteit. Wij kunnen leren om autisme vriendelijk te zijn en dat begint met duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Wie? Waar? Wat? Wanneer? Hoelang? Hoe? Kunnen veel duidelijk maken.

Boeken Kobe Vanroy

Kobe kwam afgezakt van uit Limburg waar hij onder meer actief is aan de hogeschool UCLL in Diepenbeek. Hij schreef ook al verschillende boeken over dit onderwerp. ’t Fazantenhof liep aardig vol voor deze boeiende uiteenzetting en zet ons zeker op weg om autisme bij onze (klein)kinderen toch wat beter in te schatten en te begrijpen. Het is ook de week van autisme in Nederland en die loopt dit jaar van 30 maart tot 6 april 2024 met als thema ‘de Kunst van het evenwicht’. Bij ons is dit de Liga – https://www.ligaautismevlaanderen.be/. Op 2 april 2024 is het Wereld Autismedag.

Scroll naar boven