Bisschop Lode Van Hecke bezocht Oekraïense ontheemden in Bosdreef

De Gentse bisschop Lode Van Hecke, bracht vandaag een bezoek aan de collectieve opvang voor Oekraïense ontheemden. Dat deed hij samen met een delegatie van het bisdom.

De Congregatie Zusters van Vincentius A Paulo stelt sinds 2022 gratis het voormalige klooster in de Bosdreef ter beschikking aan het lokaal bestuur. De opvanglocatie is als een van de weinigen in Oost-Vlaanderen toegankelijk voor mensen met een beperking en ouderen. Lochristi bouwde de voorbije jaren ook ervaring op met het werken met doven. Daarom zijn een vast aantal kamers voorbehouden voor hen. Momenteel wonen er 10 dove Oekraïense ontheemden in de Bosdreef.

© Tom De Grauwe

De delegatie kreeg een rondleiding door het gebouw. De bisschop ging ook in gesprek met de bewoners met koffie en taart. Een van de huidige bewoners is een gediplomeerde patissier. Zij maakte voor de gelegenheid samen met een andere bewoner typisch Oekraïens gebak.

Enkele cijfers

Eind juni 2022 trokken de eerste Oekraïense gezinnen in de collectiviteit in. Vandaag wonen er 38 Oekraïense ontheemden. Eind juni komen nog 16 nieuwe bewoners. Het gebouw kan opvang bieden voor maximum 60 bewoners. De bedoeling is om hen op te vangen en wegwijs te maken in onze maatschappij. Daarna kunnen zij doorstromen naar de reguliere woonmarkt.

Sinds 2022 verhuisden 12 gezinnen naar de reguliere woonmarkt. Zeven daarvan bleven in Lochristi wonen. Vijf gezinnen keerden terug naar Oekraïne. Er werden vier baby’s geboren in de collectiviteit.

Lochristinaar.com bracht eind 2022 al een bezoek aan het voormalig klooster en sprak met Pauline, die instaat voor de opvang van de Oekraïense ontheemden.
“Opvang Oekraïense vluchtelingen door OCMW Lochristi” (hier klikken)
Nieuw leven en Kerstmis in het voormalig klooster” (hier klikken)

Tekst en titelfoto: Communicatiedienst gemeente Lochristi

Scroll naar boven