“Burgemeesters Voor Iedereen” voorgesteld – Tom De Grauwe wordt Inclusie ambassadeur

Deze namiddag werd in Lochristi het project “Burgemeesters Voor Iedereen” voorgesteld. Daarmee trekt InclusieAmbassade naar alle Vlaamse gemeenten om er de raadsleden te sensibiliseren om inclusie te verankeren in onze samenleving. Tom De Grauwe is een van de ambassadeurs.

Eerder deze namiddag werd in de raadszaal van het gemeentehuis van Lochristi het project “Burgemeesters voor iedereen” voorgesteld door Maaike Van De Vijver (Projectverantwoordelijke), Koen Browaeys (directeur van InclusieAmbassade) en “nieuwbakken ambassadeur” Tom De Grauwe.

InclusieAmbassade

InclusieAmbassade is een sociaal-culturele organisatie die streeft naar een inclusieve maatschappij. De organisatie was vroeger gekend als Vijftact, een naam die toen verwees naar de samenwerking met 4 partnerorganisaties (Gezin en handicap, Centrum ZitStil, Sig en Sterkmakers in autisme) die nog steeds bestaat.

“Inclusie is voor heel wat mensen een veel te vaag begrip, soms zelfs een modewoord. We moeten ervoor zorgen dat mensen met een handicap of een beperking écht kunnen deelnemen en participeren aan de samenleving. Daarom wil de InclusieAmbassade een appel doen om alle mensen die anders zijn – oud, minder mobiel, gehandicapt, motorisch beperkt, autistisch enz – te omarmen en mee te nemen in onze samenleving” aldus woordvoerster Ria Van Den Heuvel in een eerder interview. Of zoals Maaike Van De Vijver het omschreef “Inclusie moet een reflex worden en geen streefdoel”.

Burgemeesters voor Iedereen -© Bennievdp - Foto 3

Burgemeesters voor iedereen

Die sensibilisering wil InclusieAmbassade bereiken door allerlei campagnes.  Vandaag werd “Burgemeesters Voor Iedereen“ aan de pers voorgesteld. Met dat project wil InclusieAmbassade lokale besturen oproepen tot een integraal en geïntegreerd beleid dat ten goede komt aan mensen met een beperking. Van juli tot september 2022 voerde InclusieAmbassade bij de gemeenten een bevraging uit m.b.t. inclusie. Voor het opstellen van die bevraging liet men zich bijstaan door een team van experten dat ook de resultaten zal helpen analyseren. InclusieAmbassade selecteerde dan een 15-tal ambassadeurs, allen met een bepaalde ervaring en deskundigheid op het vlak van inclusie. Met die ambassadeurs begint men nu aan een “Ronde van Vlaanderen” waarbij men zoveel mogelijk gemeenteraden een kwartiertje wil toespreken. Tijdens deze 15 minuten krijgen de raadsleden dan, aan de hand van de resultaten van die bevraging, een stand van zaken over inclusie.

Tot nu toe zegden al 25 lokale besturen toe. Lochristi is op 22 mei aan de beurt. “Maar we staan nog maar aan het begin van de campagne en er zal nog een oproep volgen. Ons streefdoel is dat we in 75 gemeenten mogen langsgaan” aldus Koen Browaeys. Op het einde van het project wordt een bundel opgesteld met aanbevelingen en voorstellen die de lokale politieke partijen dan kunnen meenemen naar de volgende verkiezingen.

We hopen ook dat als we het lokale niveau kunnen inspireren, dat er daardoor iets zal bewegen op hogere bestuursniveaus” klinkt het. 

Burgemeesters voor Iedereen -© Bennievdp - Foto 4

Tom De Grauwe wordt Inclusie ambassadeur

Tom De Grauwe, schepen in Lochristi van o.m. sociale zaken en gelijke kansen, is een van die ambassadeurs. En hij mag woensdag al de spits afbijten en de gemeenteraad van Brakel toespreken. De thuisbasis van onze premier Alexander De Croo nota bene. Het bezoek aan de gemeenteraad van Lochristi, later dit jaar, zal Tom overlaten aan één van de andere ambassadeurs.

“Het was mijn nicht die werkzaam is bij Sig die me voorstelde om ambassadeur te worden” aldus Tom. “We kwamen ondertussen met de ambassadeurs al 2 maal samen, om informatie te krijgen en om een workshop te volgen over hoe te spreken voor een publiek. Het is een hele warme groep!”.

Burgemeesters voor Iedereen -© Bennievdp - Foto 5

Inclusie in Lochristi

Dan rijst onmiddellijk de vraag hoe het met inclusie gesteld is in onze gemeente?

“Er beweegt hier wel wat op het vlak van inclusie” vertelt Tom  aan Lochristinaar.com “Ik denk bijvoorbeeld aan speelplein Joepla. Kinderen met een handicap of kinderen die extra aandacht nodig hebben vragen soms specifieke ondersteuning. Joepla zet extra animatoren in om die ondersteuning te bieden en daardoor kan iedereen – samen – avontuurlijk spelen. Dankzij hun inclusiewerking werd Joepla in 2021 trouwens verkozen tot Jeugdlaureaat. Er zijn bijvoorbeeld ook de beide duofietsen die kunnen ontleend worden in het Fazantenhof: een bakfiets om 2 personen te vervoeren en een rolstoelfiets waarmee je met een rolstoelgebruiker op pad kan gaan. Dankzij de GAPH (Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap) werd in de gemeentelijke begroting van 2023 en 2024 telkens een som opgenomen om de toegankelijkheid van gebouwen te verbeteren. Dat geld zal gebruikt worden om subsidies toe te kennen aan handelaars en particulieren die dergelijke aanpassingswerken willen uitvoeren aan hun infrastructuur. Het reglement voor het toekennen van die financiële steun wordt eerstdaags opgesteld. Dit zijn maar enkele voorbeelden van realisaties. Maar het kan uiteraard nog heel wat beter.”

Verbeteren van inclusie
 
“In de nabije toekomst zou ik in Lochristi de G-sport meer in de schijnwerpers willen zetten. En ook ons LDC 't Fazantenhof mag nog wat meer bekendheid krijgen”
vervolgt Tom De Grauwe. “Voor mensen met gehoorproblemen plannen we om ringleidingen te voorzien in onze evenementenzalen. Dat zijn toestellen die het mogelijk maken dat personen met een auditieve beperking naar één geluidsbron kunnen luisteren zonder last te hebben van rumoer op de achtergrond. Zij kunnen zo – gelijk waar ze zitten in de ruimte – genieten van een comfortabel geluidsniveau. Ook dit is een voorstel vanuit de GAPH. Het project Burgemeesters Voor Iedereen wil lokale besturen verbinden in hun weg naar toegankelijkheid doorheen heel Vlaanderen. De mooie projecten van Lochristi kunnen dus inspirerend werken, maar Lochristi kan eveneens geïnspireerd worden door de vele mooie projecten in andere steden en gemeenten.”

Samenwerking met Inter

Het college van burgemeester en schepenen ondertekende in juli ’22 het convenant naar een toegankelijke gemeente en ging hiervoor een samenwerking aan met Inter. Ook dit was een stap naar  een inclusieve samenleving in Lochristi.
“Bij de samenwerking met Inter wordt niet enkel gefocust op de fysieke toegankelijkheid van gebouwen. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken of de taal die door de gemeente gehanteerd wordt toegankelijk is, of de lay-out en de gebruikte lettertypes geschikt zijn voor personen met visuele beperkingen en ook de gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelijke websites wordt bestudeerd” aldus de nieuwbakken inclusie ambassadeur. 

Burgemeesters Voor Iedereen heeft ook een eigen Facebook account (hier klikken)  en een website (https://burgemeestersvooriedereen.be/ ). 
Vragen? mailen naar info@inclusieambassade.be 

Burgemeesters voor Iedereen -© Bennievdp - Foto 2

(Foto's © Bennie Vanderpiete & InclusieAmbassade)

Scroll naar boven