Fusie komt dichterbij

In het Sierteeltmuseum werd door de burgemeesters van Lochristi en Wachtebeke ‘Samen naar een nieuw Lochristi’ voorgesteld. Ook de twee schepenen van Financiën en de Algemeen directeurs tekenden present om de Kompasnota en het traject richting 2025 voor te stellen. Wat met de belastingen en de dubbele straatnamen waren items.

De kompasnota legt de krijtlijnen vast voor de nieuwe gemeente Lochristi. Centraal staat een kwaliteitsvolle dienstverlening dicht bij de inwoners.

Rudy Van Cronenburg en Yves Deswaene beiden burgemeester

“De kompasnota bepaalt waar onze nieuwe gemeente voor wil staan, onze ambities en onze visie op dienstverlening en de organisatie. Het document bevat geen operationele keuzes. Het is geen beleidsplan of meerjarenbegroting en al zeker geen politiek verkiezingsprogramma. Wel kan het hiervoor gebruikt worden, als toetssteen voor huidige en toekomstige beleidsmakers en medewerkers, bij de verdere uitbouw van Lochristi.”

Een kwaliteitsvolle dienstverlening dicht bij de inwoners is van groot belang. Daarvoor wil men inzetten op 4 sterke pijlers. Dorpen waar de inwoners in thuis kunnen komen en waar ze ruimte hebben om te ondernemen en te ontspannen. Het bestuur zelf wil in dialoog gaan met zijn inwoners en belanghebbenden en streeft ernaar een toegankelijke gemeente op mensenmaat te zijn.
Alle inwoners zullen in de toekomst nog steeds kunnen rekenen op basis dienstverlening in het gemeentehuis Lochristi, een administratief centrum in  Wachtebeke en de sociale huizen in beide gemeenten van nu.

Inkomsten en belastingen

Met de fusie is er een toegift van uit Vlaanderen van ongeveer 12 miljoen euro of 400 euro per inwoner. De belastingstelsels van Lochristi en Wachtebeke verschillen momenteel en moeten geharmoniseerd worden vanaf 2025. Het uitgangspunt is dat minstens de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing niet verhogen. De lagere tarieven van Lochristi gelden als basis voor beide belastingen. Daarnaast zijn er nog veel andere heffingen, die men ook tegen het licht moet houden.

Nieuwe straten

Er zijn 17 identieke straatnamen in beide gemeenten. Denk aan de Stationsstraat, Kerkstraat …
Beide gemeentes behouden wel hun postcode, maar om elke verwarring bij noodsituaties te vermijden kiest de bestuursploeg ervoor om de identieke straatnamen te wijzigen. Hierbij werd gekeken naar het aantal inwoners en bedrijven. De straat met het minst aantal inwoners en bedrijven krijgt in 2025 een nieuwe straatnaam. Dat resulteert in 14 straten in Wachtebeke en 3 in Lochristi. Begeleiding zal voorzien worden maar in principe komt er geen financiële tegemoetkoming. Een lijst zal in de gemeenteraad worden voorgelegd.

Tijdens vijf infosessies kunnen Inwoners kennis maken met de Kompasnota. De infosessies vinden plaats van 19.30 – 21.30 uur en op volgende data en plaatsen:

Dinsdag 18 april: Lochristi – Gemeentelijke basisschool (Schoolstraat 18)
Donderdag 20 april: Wachtebeke – De Kring (Kerkstraat 10)
Woensdag 26 april: Beervelde – Gemeentelijke basisschool (Kloosterstraat 4)
Dinsdag 2 mei: Zeveneken – Uyttenhove (Zavel 5)
Woensdag 3 mei: Zaffelare – WZC Sint-Vincentius (Kanunnik P.J. Triestlaan 4

Zo wordt de implementatie ook gestart. De fusie zal ook gevolgen hebben voor politici, personeel en de Politie wanneer Moerbeke deel wordt van Lokeren.
De vrijwillige intentie werd bekend gemaakt in december 2021 en ten laatste op 31 december 2023 leggen beide besturen het definitieve fusiedossier voor aan de gemeenteraden.

Op de website https://fusielochristiwachtebeke.be/ komt binnenkort wellicht heel veel meer informatie?

 

Scroll naar boven