Geef GAS

Hoe zit het met de GAS-boetes in Oost-Vlaanderen? We lazen er het jaaroverzicht 2013 op na nu gasboetes meer en meer gecontesteerd worden, soms ook aangepast wanneer ze tot willekeur en rechtsonzekerheid leiden.

Sinds 2006 kunnen Oost-Vlaamse gemeenten met minder dan 30 000 inwoners een beroep doen op provinciale ambtenaren voor het behandelen van overlastinbreuken waarvoor administratieve geldboetes kunnen worden opgelegd. Gemeenten betalen hiervoor een variabele vergoeding per dossier.

Overzicht 2013

Er zijn 56 gemeenten in onze provincie waarvan er op dit ogenblik 48 zijn aangesloten. In 2013 sloten geen nieuwe gemeenten aan. Bij de start waren het er 48. Lochristi kwam er ook later bij.

Het aantal binnenkomende dossiers daalt. In 2011 waren het 1681, in 2012 1936 en in 2013 1644. Er werden in totaal 1679 dossiers afgehandeld.

Van de 1679 afgehandelde dossiers, waren er 351 dossiers niet ten gronde. Dit betekent dat geen procedure kon worden opgestart om diverse redenen zoals procedurefouten, overname dor Parket, ..

In 1328 dossiers werd een procedure opgestart en in 1096 gevallen leidde dat tot een administratieve geldboete. In 232 of 14 % van de dossiers werd geen boete opgelegd. In 51 of 3 % van alle dossiers werd geen boete opgelegd door een geslaagde bemiddeling.

Slechts 19 dossiers werden opgestart voor een minderjarige waarvan er 9 leidden tot een GAS-boete. Meestal omdat noch de jongere, noch diens ouders, voogd of advocaat reageerden op het bemiddelingsaanbod.

GAS-reglementering in de politiezone Puyenbroeck: www.lochristi.be/index.aspx?SGREF=3213&CREF=18968

Scroll naar boven