Geen nieuwe bankautomaat in gemeentelijke gebouwen

Enkele Zaffelaarse verenigingen hebben gisteren van het vragenuurtje op de gemeenteraad gebruik gemaakt om de situatie rond de verdwenen geldautomaten nogmaals aan te kaarten. Hun voorstel, om een terminal onder te brengen in gemeentelijke gebouwen als de sporthal of het vroegere gemeentehuis, kon het gemeentebestuur om verschillende redenen niet volgen.

De Landelijke Gilde Zaffelare, OKRA Zaffelare en Ferm Zaffelare hebben op de gemeenteraadszitting van afgelopen maandag een petitie met 644 handtekeningen overhandigd aan het gemeentebestuur. Met dit initiatief wilden de verenigingen aandringen op een concrete oplossing voor de installatie van een nieuwe bankautomaat.

De verenigingen verwezen naar de uitzending van Terzake op de VRT van 20 december vorig jaar, waarin een nieuwe terminal zou beloofd zijn. “Groot probleem, er is geen locatie beschikbaar werd toen gezegd”.

Toch zijn de verzamelde verenigingen van oordeel dat de oplossing wel degelijk beschikbaar is. Zij gaan voor de meest geschikte plaats in het centrum van het dorp en stellen de sporthal of het oude gemeentehuis voor als mogelijk locatie. “Voor de gemeente Lochristi zou dit een win/win situatie zijn. Ze komt ten goede aan de vraag van de mensen van Zaffelare en voor de gemeente is een gewaarborgde handelshuur van 9 jaar voorzien. Eventuele kosten en aanpassingen zijn ten laste van Batopin”, zei Vandekerckhove op de zitting.

De verenigingen van Zaffelare voelen zich gesteund door de grote meerderheid van het dorp en zullen blijven ijveren voor een snelle terugkeer van de bankautomaat. “We weten dat de grote schuldigen voor deze situatie de vier grootbanken zijn, maar nu staan we met onze rug tegen de muur We zien dan ook geen andere oplossing dan mee te zoeken naar een geschikte locatie. Het is ons recht om op een fatsoenlijke manier over onze eigen centen te kunnen beschikken.”

Burgemeester Yves Deswaene meende in zijn repliek te spreken namens de ganse bevolking van Lochristi en formuleerde nogmaals zijn ongenoegen over de werkwijze van de grootbanken. “Het college heeft kort na de aankondiging al digitaal overleg gepleegd met Batopin.Voor ons lijkt het rechtvaardig dat elke deelgemeente over een bankautomaat zou beschikken, maar wij kunnen in hun plaats geen beslissingen nemen”, meende Deswaene.

Over het voorstel van de verenigingen zelf was Deswaene duidelijk. “Dit behoort niet tot de taken van de gemeente. Bij de plaatsing van dergelijke automaten zijn een hele reeks voorwaarden en aansprakelijkheden verbonden. Het voorstel, om dit in gemeentelijke gebouwen onder te brengen, zijn alleen al naar veiligheid toe geen ideale oplossing. Huisvesten in gemeentelijke gebouwen is om velerlei redenen niet aangewezen, maar een locatie op de private markt zullen we met alle plezier doorgeven”, besloot de burgemeester van Lochristi, die bevestigde de vinger aan de pols te houden bij Batopin.

Scroll naar boven