Gemeenteraad 31 maart 2014

De gemeenterad komt op maandag 31 maart samen voor de bespreking van 20 punten. Openbaar en geheim. We pikten er de meest opvallende uit.

Gunningen

Buitengewone dienst: meubilair school 1.441,26 euro – computermateriaal: back-up server 8.452,70 en wegsignalisatie 3.980,83 euro.

Fotovoltaïsche cellen op de bib

Hiervoor wordt samengewerkt met Eandis die wordt aangesteld als opdrachtgevend bestuur. De investering zou zo’n 18.795 euro kosten met een meerkost van 10% voor extrawerken.

Betonverharding in de Kleine Heidestraat ter hoogte van Rob-Verhuur.

“ De bestaande asfaltverharding ter hoogte van de inrit van Rob-Verhuur wordt door de wringbewegingen van zwaar transport kapot gereden. Het is aangewezen de rijweg ter hoogte van deze inrit te vervangen door een betonvak. Met de nv Rob-Verhuur, Zevestraat 2 is er overeengekomen dat zij 25% van de totale kosten voor hun rekening nemen. De raming voor de aanleg van het betonvak bedraagt 13.093,00 euro zonder btw. “ Uniek?

Huurovereenkomsten bejaardenwoningen Kasteelstraat 6

De huurprijs voor nieuwe overeenkomsten voor de bejaardenwoningen in de Kasteelstraat 6, eigendom van de gemeente, bedraagt momenteel 350 euro per maand. Op vraag van het OCMW wordt voorgesteld de huurprijs marktconform te maken en te verhogen naar 450 euro per maand. Alle lopende huurovereenkomsten blijven ongewijzigd. Deze huurprijs geldt enkel voor de nieuw af te sluiten contracten.

Ondergronds brengen van het elektriciteit- en openbaar verlichtingsnet in Schoolstraat, Kapelleken en gedeelte Dorpsstraat.

Imewo dient de kopernetten ten laatste tegen eind 2014 te verlaten. Bij het saneren van de kopernetten neemt Imewo het ondergronds brengen van de leidingen ten laste. De gemeente staat in voor de nieuwe openbare verlichtingspalen. Eandis raamt de kostprijs voor het vernieuwen van de palen en de armaturen op 34.490,09 euro zonder btw.

Grondinnemingen voor de aanleg van het fietspad langs de spoorweg fase II

Er komt tussen de Beerveldse Baan en de gemeentegrens van Lokeren een fietspad van 3 meter breed. Het ‘innemingsplan’ moet daarom worden aangepast. Fietssnelweg?

Straatnamen in nieuwe verkavelingen.

Definitieve beslissing voor Wilgenhof (Nieuwstraat) in de verkaveling OCMW-Groep GNS

Aanduidingen van de gemeentelijke vertegenwoordigers

Raadsvoorzitter Hilde Baele neemt ontslag als lid van de gemeenteraadscommissies financiën en onderwijs. De Open VLD-fractie stelt voor om haar te vervangen door respectievelijk raadslid Fréderic Droesbeke en raadslid Peter De Grauwe.

Gemeentelijk brandweerkorps. Hernieuwing dienstverbintenis en tuchtstraf

Het huidig dienstnemingcontract van brandweermanvrijwilliger Willy Thienpont eindigt op 31 maart 2014. Aangezien hij opnieuw slaagde voor de cardiorespiratoire test, kan hij, in overeenstemming met de huidige regelgeving, nog een (tweede) extra jaar in dienst blijven (tot 62 jaar).

Door de brandweercommandant werd voorgesteld een tuchtstraf uit te spreken tegen een brandweermanvrijwilliger. De raad dient in geheime zitting een beslissing te nemen.

Scroll naar boven