Gemeenteraad op 2 september

De gemeenteraad komt na de vakantieonderbreking weer samen. Ook tijd om het speelplein te ruilen voor de schoolbanken en de nieuwe juf of meester. Het is een vrij korte agenda met 14 punten in openbare zitting.

De zitting wordt geopend met enkele ‘mededelingen’ ten belope van + 12.000 euro voor verschillende aankopen.

Scholen

De bouwwerken aan de GBS (5e fase) zorgde voor een conflict met de aannemer. Na expertises en advocatenwerk wordt de raad gevraagd de dading goed te keuren.

De luifel op de speelplaats staat er nog niet en komt er nu misschien wel. Het groendak wordt geschrapt en ook het robiniahout valt te duur uit. De werken worden nu geschat op 20.000 euro. De milieuadviesraad werd hierover nooit geconsulteerd.

In Hijfte wordt het oud schoolgebouw in de Verleydonckstraat, dat gebruikt wordt door het Volwassenenonderwijs, gerenoveerd. Het gebouw stond enkele jaren bijna te koop. Dakwerken ( 28.765 euro) – schilderwerken (34.000 euro) en het herstellen van voegwerk (6.500 euro) staan op de lijst en wachten op goedkeuring.

B-top Molenstraat

In de Molenstraat is er een opslagplaats voor uitgegraven grond en voor de ontwatering van ruimspecie en veegvuil. Men wil er nu een voertuigenloods-dienstgebouw neerpoten en dat kost 10.225 euro.

Bonnebos

Voor de buurtgroenzone ‘Bonnebos’ in Zeveneken zal een ontwerper worden aangesteld om deze locatie, nu wat verwaarloosd en verloederd door onder meer zwerfvuil en sluikstorten, in te richten volgens de principes van Harmonisch Park- en Groenbeheer. Kostprijs wordt geraamd op 6.000 euro.

Buurtwegen

Buurtwegen zijn heel belangrijk en slechts een gedeelte is toegankelijk. Procedures en aanleg kosten tijd en geld. Het bestuur wil nu buurtweg 47 ten dele afsluiten wegens uitbreidingsplannen van een bouwbedrijf in de Toleindestraat. De aanpalende eigenaars wordt een ‘welvoeglijkheidsvergoeding’ gevraagd.

Verkavelen

Verder is er nog verkavelingnieuws met werken op kosten van de verkavelaars en het aanduiden van vertegenwoordigers bij de vergaderingen van de intercommunale Veneco en de gemeentelijke holding, die ondertussen ‘in vereffening’ is. Ook ‘biometrische’ paspoorten en verblijftitels komen aan bod.

Brandweer

De brandweerd moet het voortaan doen zonder luitenantgeneesheer Luc De Geyter, spoedarts in AZ Sint-Blasius te Dendermonde. Hij heeft op 13 juli zijn ontslagbrief verstuurd.

Scroll naar boven