Gemeenteraad op 27 maart 2023

Met een stand van zaken wordt de zitting steeds geopend. Veel nieuws valt er nog niet te rapen. 10 punten staan op de agenda. We belichten even de belangrijkste. Je kan de zitting om 20 uur via You Tube ook volgen – https://www.youtube.com/@lokaalbestuurlochristi/streams. De volledige agenda? Zie https://www.lochristi.be/agendaplusnotulendetail/140/gemeente–en-ocmw-raad-van-27-maart-2023.

Mededelingen

Koospoel voorbereidende werken € 524,16

Bebossing Koospoel leveren plantmateriaal € 1.729,05

Infozuil buitensignalisatie Uyttenhove € 4.690,00

Opmaak asbestinventaris jeugdlokaal Doornzelestraat € 550,00

Digiborden gemeentelijke basisschool € 10.537,19 via raamovereenkomst DOKO

Vervangen 2 stookketels gemeentelijke basisschool Centrum. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 44.200 euro, excl. btw.

Vervangen sportvloer sporthal ’t Veerleveld. De bestaande sportvloer in de sporthal ’t Veerleveld werd geplaatst in 1991. De toplaag uit linoleum is te glad geworden en vertoont voornamelijk rond de vloerpotten beschadigingen. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 137.194 euro, excl. btw.

Aankoop perceel grond Hellewegel voor bebossing. Een perceel, gelegen in de omgeving van de Hellewegel en met een oppervlakte van 7.030 m² werd binnen deze oproep door de eigenaar aangeboden. Het is aangewezen om het aangeboden stuk grond aan te kopen om extra bos in de gemeente te creëren.

Kompasnota fusie Lochristi – Wachtebeke. Met het oog op de definitieve fusiebeslissing eind 2023, wordt een fusiedossier opgemaakt, bestaande uit:

– Compacte bestuurskrachtanalyse – Fusie in cijfers

– Programmastructuur en stappenplan

– Communicatie- en participatieplan

– Kompasnota

Nieuwe woonmaatschappij Gent-Oost. Voordracht bestuurders en aanduiding vertegenwoordiger in algemene vergadering. In het kader van de vorming van een nieuwe woonmaatschappij met werkingsgebied Gent-Oost (Wetteren, Laarne, Lochristi, Wachtebeke) dient de nieuwe raad van bestuur te worden samengesteld. Lochristi heeft recht op 2 bestuurders.

OCMW-RAAD

Overname leasingwagen Opel Vivaro. Het leasingcontract van de dienstwagen van de technische dienst verloopt op 21/05/2023. De dienstwagen werd volledig ingericht volgens de voorwaarden en eisen van de technische dienst. Daarom is het aangewezen om de dienstwagen over te kopen. Volgens de huidige wetgeving heeft de dienstwagen automatisch toegang tot Gentse lage emissiezone tot 31/07/2027. De kostprijs heeft een raming van 14.800,00 excl. BTW (de exacte restwaarde zal berekend worden na afloop van het contract).

Scroll naar boven