Gemeenteraad

Op 27 mei komt de gemeenteraad weer samen voor de behandeling van 24 punten. We haalden er enkele uit.

Wegenwerken

De wegen- en rioleringswerken in Persijzer en Leemstraat kosten 15.210 euro meer. Het gaat om de opmaak van een start- en projectnota die vereist is om subsidies te kunnen krijgen bij de aanleg van een fietspad.

In de Parochiedreef worden eveneens wegen- en rioleringswerken uitgevoerd. De werken kosten 425.000 euro volgens raming en de ontwerpopdracht 35.000 euro.

Het asfalt in de Oude Veldstraat (tussen Hoekskensstraat en Slagmanstraat) is beschadigd. Dit is ook het geval in de Moststraat. Op vraag van de firma Meganck-Collewaert, waar dagelijks veel transportbewegingen plaatsvinden, wordt voorgesteld de Moststraat te verbreden. De firma is bereid om 25% van de investeringskost op zich te nemen.

Aangezien de aanleg van een fietspad in de Oude Veldstraat nog enkele jaren op zich zal laten wachten, wordt voorgesteld fietssuggestiestroken te voorzien.

De raming voor het uitvoeren van deze werken bedraagt 273.928,75 euro zonder btw.

School

De GBS in Beervelde krijgt boekentasrekken en die kosten 7.500 euro en ook zitbanken. Die kosten 10.000 euro. De vernieuwing van de overdekte speelplaats daar wordt geraamd op 5.610 euro.

Verkavelen

Er komen 3 loten bij in Kijkdorp en het waterleidingnet moet worden uitgebreid. De kosten zijn ten laste van de verkavelaar. Ook in de Kallestraat wordt verkaveld en de raad wordt om goedkeuring van het ontwerp gevraagd.

Voetbalveld Zaffelare

Het voetbalveld van SV Zaffelare (net gepromoveerd!) situeert zich al jaren in de Persijzerstraat. Omdat de gemeente de intentie heeft om kunstgras aan te leggen, moet een huurovereenkomst wordt opgemaakt tussen de eigenaars van de gronden en de gemeente. De huur wordt gesloten voor een duur van 18 jaar en gaat in op 1 juni 2013. De huurprijs wordt bepaald op 3.500 euro per jaar. Aan de raad wordt gevraagd de huurovereenkomst goed te keuren.

Verkeersplateau Bosdreef – Boskapellaan

Het verkeersplateau in de Bosdreef zal een andere voorrangsregeling hebben en daarom moet het politiereglement worden gewijzigd.

Intercommunales

Verder dienen voor de intercommunale Westlede – IMEWO – FINIWO en IMVW vertegenwoordigers worden aangeduid, agenda’s worden goedgekeurd en statuutwijzigingen worden doorgevoerd.

Kerkfabrieken

Kerkfabrieken moeten hun rekeningen indienen en dat verliep voorgaande jaren niet altijd even vlot. De ingediende rekeningen 2012 geven volgende cijfers:

Kerkfabriek Sint-Niklaas (Lochristi) – Exploitatie 34.109,84 euro en investeringen 6.445,17 euro

O.L. Vrouw en Sint-Petrus (Zaffelare) – Exploitatie 14.481,51 euro – geen investeringen.

Sint-Daniël (Beervelde) – Exploitatie 36.781,42 euro – geen investeringen

Sint-Eligius (Zeveneken) – Exploitatie10.839,93 euro – geen investeringen

O.L. Vrouw Middelares (Hijfte) – Exploitatie 15.178,88 euro en 259,08 euro investeringen.

Politiezone Puyenbroeck

De begroting 2013 van de politiezone werd vastgesteld door de politieraad op 3 april 2013. De gemeentelijke dotatie voor Lochristi bedraagt 1.495.745 euro.

Intussen maakte de Gouverneur bezwaren en opmerkingen en keurde de begroting niet goed. De malaise binnen de Politiezone blijft. Van incident naar accident?

Scroll naar boven