Haven Gent doet het goed

De Gentse haven boekte in het tweede kwartaal van 2012 een totale goederenoverslag van 13 miljoen ton en dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.
Met een totaal goederenverkeer via zeevaart en binnenvaart van afgerond 13 miljoen ton noteerde Gent 135.000 ton meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

In de maanden april, mei en juni kent de goederenoverslag via zeevaart met een totaal van 6,9 miljoen ton een lichte daling van 1,8% in vergelijking met dezelfde periode in 2011. De binnenvaart boekt 6,1 miljoen ton goederenoverslag. Met een stijging van 4,5% blijft de binnenvaart in Gent ook tijdens het tweede kwartaal groeien.

Voor de eerste zes maanden komt hiermee het totale goederenverkeer op 25 miljoen ton.

Het Havenbedrijf zegt alert te blijven gedurende de komende maanden. Voor de eerste zes maanden noteert Gent voor de overslag via zeevaart immers een daling van 7%.

Dit is enerzijds het gevolg van een verzwakking in de bouw- en transportsector. Anderzijds worden er ook meer goederen van zeeschepen op binnenvaartschepen overgeladen alvorens ze door de sluis in Terneuzen gaan. Dit is het gevolg van de schaalvergroting van de schepen en een sluis die al lang te klein is. De binnenvaart boekt over de eerste zes maanden een groei van bijna 4%.

Bij de goederenoverslag via zeevaart stijgen de landbouw- en voedingsproducten. De overslag van ijzererts en bouwmaterialen (zand) daalt. Voor de binnenvaart behoren ijzererts en schroot tot de stijgers. De overslag van kerosine is afgenomen.
 

Meer informatie. www.havengent.be

 

Scroll naar boven