IT-bedrijf The Bee Academy uit Lochristi is Oost-Vlaams Starter van het jaar

The Bee Academy uit Lochristi is voor Unizo Oost-Vlaanderen de Starter van het jaar in de provincie. Het bedrijf van CEO Fabrice Poppe verbindt IT-technische profielen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt met bedrijven die op zoek zijn naar gekwalificeerde medewerkers. The Bee Academy zit in het IDOLA Business Center.

UNIZO Oost-Vlaanderen zet startend ondernemerschap ieder jaar opnieuw centraal en verkoos voor de tiende maal op rij de Starter van het Jaar. Voor de provincie gaat die titel dit jaar naar The Bee Academy uit Lochristi, een zeer jonge onderneming die op 1 mei 2023 startte. Het bedrijf, dat momenteel 9 medewerkers telt, neemt drempels weg door mensen in een kwetsbare situatie als eigen medewerkers aan te nemen, te begeleiden en verder te ondersteunen. Het gaat steeds om gekwalificeerde IT-profielen die in een aangepaste werkomgeving worden geplaatst.

The Bee Academy - Unizo - © Peter Esprit

Terwijl bedrijven schreeuwen om gekwalificeerde IT-profielen, zitten duizenden mensen thuis door werkloosheid, burn-out en andere kwetsbaarheden”, vertelt CEO Fabrice Poppe. “Het gaat vaak om mensen met de juiste competenties, die helaas niet meer in staat zijn om een typische voltijdse job uit te voeren met soms strikte uren en regels. Dat maakt voor hen de drempel soms te hoog om te solliciteren. Anderzijds zijn er bedrijven die voor hen openstaan en die willen inzetten op diversiteit en inclusie. Maar zij botsen op torenhoge drempels van regels, verplichtingen en administratieve rompslomp om deze mensen aan te nemen. En zo bergen ze hun idee weer op. The Bee Academy slaat hier de brug”.

De medewerkers mogen blijvende ondersteuning verwachten. Het kan gaan van flexibele werkoplossingen, ondersteuning op psychologisch vlak of de nodige bijscholingen. We willen een werkomgeving bieden die wel werkt voor onze mensen. Het leven komt bij ons op de eerste plaats en daarom spreken wij steevast van de life-workbalance”, vult Poppe aan.

The Bee Academy - Unizo - © Peter Esprit

De juiste spirit

We kozen voor The Bee Academy omdat Fabrice en zijn team een grote sociaal-maatschappelijke impact hebben”, zegt Jos Vermeiren, directeur van UNIZO Oost-Vlaanderen. “Zij bieden ondernemers een oplossing voor hun knelpuntvacatures in de IT. Tegelijk activeert The Bee Acacdemy ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werken is zinvol en laat mensen een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. The Bee Academy neemt mensen effectief over op de payroll en neemt daarbij ook het risico van de opdrachtgever over. Uit dat alles blijkt de juiste spirit voor een Starter van het Jaar”.

Oost-Vlaamse starterscijfers in dalende lijn

Na tien jaar groei lijkt er de voorbije twee jaar sprake van een dalende trend. Dat blijkt uit een analyse die UNIZO voerde op basis van recente cijfers van GraydonCreditSafe. De daling zet zich door in heel Vlaanderen. Specifiek in Oost-Vlaanderen daalt het aantal starters van 15.495 in 2022 naar 15.309 in 2023. Met deze daling van 1,20% doet Oost-Vlaanderen het beter dan het Vlaams gemiddelde, waar de daling -2,06% bedraagt. Het aantal starters in Oost-Vlaanderen ligt in 2023 wel nog steeds hoger dan het niveau van voor Corona. In absolute aantallen is Oost-Vlaanderen ook de tweede provincie in Vlaanderen. Enkel de provincie Antwerpen het beter.

“Na de recordjaren zien we een lichte daling, maar de ondernemerscijfers blijven wel veel hoger dan tien jaar geleden. De globale tendens is stijgend, ondernemerschap zit in de lift. De voorbije periode was er één die gekenmerkt werd door onzekerheden. Denk maar aan de explosie van energie-, grondstof- en loonkosten van begin 2023. Het belang van starters mag niet worden onderschat. Zij zorgen voor innovatie, creatieve ideeën en spelen in op nieuwe maatschappelijke trends. We moeten er dus nauwlettend toezien dat onze startersmotor niet sputtert. Net daarom blijft het belangrijk om ook startend ondernemerschap positief te belichten en zijn initiatieven zoals Starter van het Jaar erg waardevol. De starters van vandaag zijn de werkgevers van morgen en aldus een belangrijke jobmotor. Willen we onze welvaart behouden en uitbreiden, moeten we deze bedrijven alle kansen geven op een duurzame groei en ontwikkeling,” licht Jos Vermeiren toe.

Scroll naar boven