Jaarverslag 2011 OCMW

Het zijn meestal saaie overzichten volgestouwd met cijfers en grafieken waar bijna niemand zich in verdiept, behalve misschien een oppositiepartij. We doorkruisten de 145 bladzijden van het jaarverslag en dit is onze nevelsliert van ook Lochristi.

Het OCMW heeft veel taken. Je hebt  hier het zorgcentrum, de sociale dienst, de serviceflats, de poetsdienst, de minder mobielencentrale, de maaltijdbedeling, het lokaal opvanginitiatief, de klusjesdienst, het naai- en strijkatelier, de woondienst, schuldbemiddeling, juridisch advies, psychosociale begeleiding, arbeidsbegeleiding en de kringwinkel ‘De Cirkel’.

Heel veel mensen en diensten die zich met het sociaal beleid in de gemeente bezighouden op totaal verschillende vlakken en invalshoeken. Zo kom je snel aan een dikke turf.

Er zijn sociale problemen, lezen we maar het valt nog goed mee in vergelijking met andere gemeenten. In 2011 moest 16 keer tussengekomen worden in de energiekosten en waren er 43 cliëntsystemen die recht gaven op een leefloon. In beide gevallen gaat het om een sterke vermindering in vergelijking met de voorgaande jaren. De meeste cliënten zijn mannen (26) en de meesten wonen in Lochristi zelf (27). Tussenkomsten in de huur zijn er ook maar hier werden slechts 6 van de 18 dossiers goedgekeurd. Van de 30 huurwaarborgaanvragen werden er 20 gegrond bevonden.

Tussenkomsten in medische kosten en begrafenis zijn nog zeldzamer. Slechts 34 mensen maakten gebruik van de gratis voedselbedeling terwijl er 91 werden aangeschreven. Lochristinaars komen ook aankloppen voor voorschotten op werkloosheid- en ziektevergoedingen, tegemoetkomingen voor gehandicapten, pensioenen en kinderbijslag of kraamgeld. Er werden hier 54 dringende beslissingen genomen door de voorzitter.

Asielzoekers zijn er ook. Vijf personen komen uit Rusland. De meeste anderen komen uit het voormalig Oostblok of uit één van de deelrepublieken van de vroegere Sovjet-Unie. In totaal gaat het om 11 mensen. Dat is een sterke daling ten opzichte van piekjaar 2006. Toen waren er meer dan 75.

In 2011 waren er 160 aanvragen tot opname in het woonzorgcentrum. Er zijn nog 213 wachtenden voor u. Er overleden 11 bewoners.

De poetsdienst leverde 13.746 uren dienst. Ook hier zijn er wachtenden.

De Minder Mobielencentrale verzorgde 1.615 ritten met een totaal van 33.036 km. Dit is een stijging van meer dan 50% in vergelijking met 2010.

Het strijkatelier had het iets minder druk dan in 2010 maar het naaiwerk bleef stijgen, met respectievelijk 2124 en 787 bestelbons.

De kringwinkel draait goed. Er werden meer dan 111 ton goederen binnengebracht en er kwamen 11.435 betalende klanten over de kringvloer.

Scroll naar boven