Landbouwgrond in Hellestraat wordt nieuw bos

De gemeente Lochristi gaat langs de Hellewegel een stuk landbouwgrond aankopen, waarop een bos zal worden geplant. Op de vraag van N-VA om dit punt te verdagen, wou men niet ingaan.

Ik oktober 2020 kondigde de Vlaamse regering aan dat ze 4.000 extra hectare bos wensen te realiseren tegen 2024 en daar heeft het gemeentebestuur van Lochristi op ingespeeld.  Eind 2020 werd een oproep gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad waar men op zoek ging naar grondeigenaars die een (rest)perceel grond wouden verkopen om te laten bebossen door de gemeente. Dit resulteerde ondertussen in de aanleg van twee nieuwe bossen (Hellebos in december 2023 en Koospoelbos tien maanden eerder). De Vlaamse overheid voorziet voor de aanleg van de bossen in een financiële ondersteuning.

In de omgeving van de Hellewegel werd door een eigenaar vrijwillig een stuk grond aangeboden met een oppervlakte van 6.380 m², tegen de vraagprijs van 63.800 euro. De waarde van dit onroerend goed werd ondertussen geschat en de vraagprijs blijkt ongeveer gelijk te liggen aan de geschatte waarde. Het maximale subsidiebedrag bedraagt zowat 44.000 euro. Aan de raad werd gevraagd de ontwerpakte, opgemaakt door notaris De Groote, goed te keuren.

Ivan Lybaert vroeg echter tot verdaging van dit agendapunt tot oktober. Hij verwees hiervoor naar het akkoord dat de Vlaamse regering sloot met het Algemeen Boeren Syndicaat, de Boerenbond en de Groene Kring naar aanleiding van het aanhoudende boerenprotest. “Er werd onder meer afgesproken dat de Vlaamse overheid tot 1 oktober 2024 geen grond in landbouwgebied meer zou aankopen en dat er een werkgroep met alle betrokken sectoren over het grondgebruik wordt opgericht”.

“Een eerste rapport wordt verwacht tegen 1 juli 2024. De huidige vraag tot aankoop valt binnen deze periode van overleg en de N-VA fractie wenst zich aan het akkoord gesloten met de vertegenwoordigers van de landbouw te houden. Wij vragen dan ook dit punt te verdagen. Meteen kunnen we dan ook een advies vragen aan de gemeentelijke landbouwraad”.

Een uitstel tot oktober zou de aankoop niet in gevaar brengen. De ondertekening van de verkoopbelofte is 3 jaar geldig, zodat het overleg tussen de overheid en de landbouw gerust kan afgewacht worden.

Frederic Droesbeke verwees in zijn reactie dat de verkoop op vrijwillige basis is gebeurd. “Het betreffende perceel wordt ook niet als landbouwgrond gebruikt op dit moment”, verduidelijkte de schepen, die bevestigde dat het voorstel met de belangengroepen is besproken. “Ook het subsidiebedrag is ondertussen toegezegd door de Vlaamse overheid. Dit agendapunt uitstellen heeft daarom geen zin meer”.

Droesbeke vond met zijn argumentatie ook steun bij de CD&V en ook Groen/Vooruit stemde voor de aankoop. N-VA en Vlaams Belang stemden tegen.

Scroll naar boven