Lente: Waarom is het hier niet groen, opa?

Europa verlengde het gebruik van glyfosaat met 10 jaar. Of hoe het lobbygroepen zijn die ons besturen. Zullen wij wel voorovergebogen in onze tuin het onkruid wieden, de gemeentearbeiders de middenbermen schoffelen…

Glyfosaat wordt vaak toegepast in de landbouw om onkruid te bestrijden. Het gebruik ervan is wijdverbreid vanwege de effectiviteit en betaalbaarheid. Maar er is ook kritiek wanneer het gaat over de vermeende schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en het milieu. Onderzoeken hebben uiteenlopende resultaten opgeleverd met betrekking tot de gezondheidseffecten van glyfosaat. Sommige studies suggereren dat het gebruik ervan kan worden gekoppeld aan bepaalde vormen van kanker, zoals non-Hodgkin-lymfoom, terwijl andere onderzoeken deze verbanden betwisten. De discussie is nog volop gaande. 

Dode grond

Voor dieren, vogels en insecten moeten deze levenloze akkers, waar zelfs de meest hardnekkige onkruiden het laten afweten, zowat gelijkstaan met wat voor ons de Sahara is. Een plaats waar je niet kan verblijven, waar de biodiversiteit eindigt. Maar ook voor boeren blijft het een zoeken naar alternatieven die economie en ecologie in balans kunnen brengen. Intussen proberen we als particulier onszelf tijdens het wieden ervan te overtuigen een deeltje bij te dragen tot een gezondere omgeving voor alles en allen die na ons komen.

Scroll naar boven