Lichaamstaal

Het werkterrein van Cassie Raven is de autopsieruimte. Ze is er obductie assistente. Bijkomende meevaller voor haar is dat de doden haar soms vertellen hoe ze aan hun einde zijn gekomen. Dit is zeker een meevaller als ze de oorzaak van overlijden moet bepalen.

Niet altijd een eensluidend antwoord!

Cassie Raven werkt er al een tijdje. Voor de nieuwe patholoog Dr. Archie  Cuff is het zijn eerste werkdag en beiden moeten nog duidelijk aan elkaar wennen. En als zowel de patholoog-arts als de obductieassistente niet tot dezelfde doodsoorzaak komen, kan het er om spannen.

Het belooft een reeks te worden rond Cassie Raven; overdag obductie-assistente, na de uren volgt ze een taxidermist-cursus.

De Oost-Londense auteur A.K. Turner werkte als producent en documentairemaker zowel voor geschiedenis als true crime. ‘Lichaamstaal’ is het eerste boek van een te verwachten serie over Cassie Raven, de dodenluisteraar. Op zich zijn het interessante figuren.  Maar net dit gegeven van doden die spreken kan het boek net ietsje minder spannend maken eens de doodsoorzaak gekend is. Tenzij er net een pathologische leugenaar vermoord is… .

Maar het is eens een nieuwe invalshoek.

Wedstrijdvraag:

Wie is de tegenstrever van Cassie Raven? Stuur je antwoord uiterlijk op 31 januari 2023 naar info@lochristinaar.com – graag je adres ook natuurlijk om het te kunnen bezorgen.

Turner A.K. 2023. Lichaamstaal. Nederlandse vertaling Ambo-Anthos Uitgevers Amsterdam en Harmien Robroch. 415 blz –  ISBN 978 90 263 6498 3

Scroll naar boven