Mandatenlijst lokale politici

De mandatenlijsten van politici en sommige anderen verschijnen elk jaar medio augustus in het Belgisch staatsblad. We namen de bijlage van bijna 1.000 bladzijden even door.

Yves Deswaene

Heeft vier bezoldigde mandaten. Hij is burgemeester, lid van het college van Commissarissen Farys, bestuurder bij de intercommunale Westlede, OVSG bestuurder en bestuurder bij het onderwijssecretariaat van steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap.

Sandro Di Nunzio

De schepen heeft ook vier bezoldigde mandaten. Hij is schepen, bestuurder bij FINIWO, lid van de politieraad Puyenbroeck en advocaat.

Patrick Maes

Naast schepen (niet-bezoldigd) is hij voorzitter van het OCMW en bediende bij de Liberale mutualiteit.

Jean-Pierre Raman

Hij heeft vier bezoldigde mandaten. Naast schepen is hij lid van het directiecomité Farys, IDM-bestuurder en lid van het directiecomité B IDM.

Janine Stadeus

Zij heeft twee bezoldigde mandaten. Is naast schepen ook bestuurder bij CV Volkshaard.

André Stevens

Hij is gemeenteraadslid, bestuurder bij IDM en ontvangt een pensioen.

Hervé Stevens

Oefent drie bezoldigde functies uit. Naast schepen is hij bestuurder en lid van het directiecomité Veneco2

Patricia Vandeweghe

Naast schepen is zij ook bestuurder bij de intercommunale IDM.

Marie-Claire Van Nieuwenhuyse

Alleen als schepen wordt ze betaald.

Alle vermelde personen zijn lid van Open Vld. Mannen bekleden ook hier duidelijk meer mandaten dan de vrouwelijke politici.

Bron: Staatsblad – http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl

De vorige jaren publiceerde Lochristinaar ook de diverse mandaten van onze lokale politici. Zie www.lochristinaar.com/nieuws/cumuleren-lokale-politici-%C3%A0-volont%C3%A9 en www.lochristinaar.com/nieuws/politici-klussen-ook-hier-bij

Scroll naar boven