Moeilijke start in de haven

De eerste drie maanden van dit jaar duiden op een achteruitgang voor de haven. Ook bij Volvo is er geen zekerheid.

De haven boekte in het eerste kwartaal van 2013 een totale goederenoverslag van 11,6 miljoen ton wat een daling betekent van 3,6% tegenover dezelfde periode vorig jaar. De trend van toenemende export blijft wel aanhouden. Er was 430.000 ton minder overslag.

In het eerste kwartaal kent het goederentransport via zeevaart (totaal 6 miljoen ton) een daling van bijna 4% in vergelijking met dezelfde periode in 2012. Het maandgemiddelde bedraagt zo 2 miljoen ton.

De binnenvaart boekt 5,6 miljoen ton goederenoverslag of een van 200.000 ton of 3,3%.

De export van goederen naar het achterland kende een totale stijging van 4%. In het licht van de wereldwijde economische crisis houdt Gent zich redelijk staande

Bij Volvo Trucks zou er in september een beslissing vallen over de productie van kleinere vrachtwagens in Oostakker. Er liggen opties op tafel om deze productie hier weg te halen in het kader van een ‘optimalisering’ van de productie-eenheden.

Minister-president Peeters trok begin april richting hoofdkwartier van Volvo Cars in Zweden.

De productie van personenauto’s in Oostakker heeft nog geen zekerheid over de toekenning van nieuwe modellen Dat kon ook het hoofdkwartier niet toezeggen noch garanderen.

Kris Peeters kreeg nog de boodschap mee dat de loonkosten bij ons (te) hoog zijn.

Scroll naar boven