Nieuwe gemeenteschool in Lochristi

De onderwijscommissie kwam afgelopen maandag samen in de raadszaal en hakte ook knopen door in verband met de lagere school in het centrum van Lochristi.

Lochristi heeft 3 vestigingen van het gemeentelkijk onderwijs. Eind februari 2023 zal het bestuur een aanvraag indienen bij AGION om zo alles in orde te brengen voor de bouw van een nieuwe lagere afdeling. Hierbij worden de containerklassen en verouderde lokalen (clubs – muziekschool) vervangen en worden verder een refter en sportruimte bijgebouwd. Het secretariaat wordt geherlokaliseerd. De fietsstalling wordt vernieuwd. De bouwkost zou meer dan 3 miljoen euro bedragen, afhankelijk verder nog van de evoluerende regelgeving. De EPC-waarden gaan richting energie neutraal in 2045. Een andere mogelijkheid was totaalrenovatie.

De plannen zijn nog pril en de uitvoering ervan kan nog een klein decennium op zich laten wachten. Ondertussen moeten natuurlijk onderhoudsherstellingen gebeuren. Zo wordt binnenkort een nieuwe verwarmingsketel geplaatst.

Natuurlijk zijn er ook van uit Beervelde en de kleuterschool Lochristi wensen. Zo dateert de oudste blok in Beervelde anno 1900 en is er geen kleuterrefter in Lochristi. De directie acht de centrumschool urgenter dan Beervelde.

De AGION-subsidies zijn combineerbaar met die van andere instanties (tot 100%). De GBS-centrum lagere afdeling kreeg de voorkeur en men zou bouwen via de DBFM-formule (Design, Build, Finance en Maintain). Deadline is 27 februari 2023.

De lagere afdeling in Lochristi telt 376 leerlingen waarvan er 185 KGD volgen, 130 NCZ en 57 ISL. De kleuterafdeling telt 186 kinderen. In Beervelde zijn er 141 leerlingen in de lagere afdeling en 67 kleuters. 72 kinderen volgen NCZ, 66 KGD en 2 ISL, 1 ORT.

Het slaapklasje is een succes. 6 tot 8 kleuters doen een kort middagdutje onder toezicht van een kinderverzorgster. Er zijn nog 4 Oekraïense kinderen die in het lager school lopen. De herinrichting van de speelplaats laat nog even op zich wachten.

Update: Datum van indienen wordt 27 maart 2023.

Scroll naar boven