Antibiotica in water

Jean Marie
1 reactie(s)
antibiotica oppervlaktewater grondwater

Tekst - foto JMDB

Geneesmiddelen zijn er  voor de gezondheid van mens en dier, maar komen na gebruik ook soms in de waterketen terecht. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft nu ook de impact van geneesmiddelen voor dieren in drink- en grondwater onderzocht.

Verontrustend en geruststellend luidt de boodschap.

Zowel in oppervlaktewater, als in grondwater worden veterinaire antibiotica vastgesteld. Maar dit vormt momenteel geen risico voor de drinkwaterproductie in Vlaanderen.”

Het is allemaal samengevat in het rapport ‘Veterinaire antibiotica in water 2017-2018’. In het oppervlaktewater werden 22 verschillende antibiotica in uiteenlopende concentraties (tussen 1 en 100 nanogram/liter) teruggevonden. Een nanogram is heel klein en gelijk aan 0,000 000 001 gram. Het doet wat denken aan wat Contador ooit overkwam en tot een langdurige schorsing leidde.

antibiotica oppervlaktewater grondwater

Er werden maximaal 10 verschillende van de 58 onderzochte stoffen op 1 meetpunt aangetroffen. In grondwater werden maximaal 3 verschillende geneesmiddelen per meetpunt vastgesteld. Ook de vastgestelde concentraties in grondwater zijn eerder laag en bedragen maximum 52 nanogram/liter. Toch is de aanwezigheid van deze stoffen in oppervlakte- en grondwater een belangrijke indicator voor de afspoeling van mest.

Ook resistentie tegen antibiotica speelt mee. In oppervlaktewater komt dit relatief weinig voor maar werden er wel bacteriën gevonden die weerstand hebben tegen meerdere antibiotica.

Ook het oppervlakte- en grondwater bestemd voor de productie van drinkwater werd onderzocht. De beperkte aanwezigheid van veterinaire antibiotica vormt momenteel geen risico voor het drinkwater geleverd in Vlaanderen. “ aldus het rapport.