Centrumgroen

Jean Marie
0 reactie(s)
groene long centrum Lochristi

Tekst JMDB - Foto's Annick Gentier/JMDB ©

De gemeente maakt binnenkort werk van wat het bestuur graag een groene long noemt in het centrum van de gemeente. Het bestaande parkje achter de Sint-Niklaaskerk wordt uitgebreid met de dekenijtuin (nu Lodejardin) ernaast. Ook de oude begraafplaats en het buurtpleintje aan de Kerkwegelakker worden opgenomen in dit project.

Zo ontstaat een aaneengesloten stuk van 1,8 hectare (+/- 3 voetbalvelden) waar iedereen in de toekomst kan genieten van wat groen en rust midden in de dorpskern.

Vandaag 18 november gaf men meer uitleg tijdens de infomarkt in jeugdhuis Lodejo. Het ruwe plan werd door Veneco voorgesteld in 7 panelen. De dekenij wordt alvast gesloopt. In oorsprong was het het buitenverblijf van de familie Cocquyt-Baert. Sinds 1872 werd het in gebruik genomen als pastorie en sinds 1910 als dekenij. In de gevel een gedenkplaat aan pastoor-deken H. Vanderschueren (1860-1913). Het gebouw staat al tientallen jaren te verkommeren en is nu rijp voor de sloop.

Door de gemeente wordt gezorgd voor een nieuw onderkomen voor de Voedselbank. De tuin (Lodejardin) wordt uiteraard behouden.

Het wordt groener en bloeiender waarbij vooral de doodse kaalheid van het kerkhof wordt opgefleurd. Het is uiteraard niet allemaal groen. Je hebt het kerkgebouw, de dekenij, het politiekantoor, de oude RTT-gebouwen (nu Proximus) en een ruime openbare parking. Dit is alles samen al een flinke hap uit die groene long. In het huidige voorontwerp is ook een klein paviljoen voorzien vlakbij de politie.

Concrete termijnen voor definiteve plannen en uitvoering kon of wilde men er nu nog niet op kleven. Op deze manier krijgt Lochristi misschien een heel klein stukje natuurlijk groen.

Het kwam op de gemeenteraad van maart 2020:

"Realiseren groene long te Lochristi

De omgeving van de Sint-Niklaaskerk, de oude pastorijwoning met bijbehorende tuin, de parking langs de Dekenijstraat, de oude begraafplaats en de buurtpleintjes langs de Kerkwegelakker en de Charles Vuylstekehof vormen samen een grote oppervlakte waar mogelijk een groene long te realiseren is. Om tot een samenhangende ruimtelijke visie voor dit gebied te komen is het aangewezen een ontwerper aan te stellen. Als vennoot van Veneco kan de gemeente Veneco hiervoor aanstellen zonder een marktbevraging te organiseren. De offerte voor deze opdracht bedraagt 18.825 euro."