Dat de afstand tussen twee kapelletjes precies 1 kilometer was...

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)
Zaffelaarse cinema © Bennie Vanderpiete

tekst Evarist Ganzelever © Titelfoto Bennie Vanderpiete

...leerden ze op school in Zaffelare. Wie zich dit nog kan herinneren moet sowieso langskomen in Café Sint-Hubertus. Anderen kunnen we de filmvoorstelling over een devoot stukje verleden alleen maar warm aanbevelen.

De Zaffelaarse Cinema is als bewaarder van lokale historische gebeurtenissen intussen een sterk merk geworden. Met gedigitaliseerde opnames over de processie uit het jaar 1971 en de dorpsommegang van 1978, brengen ze het verleden terug tot op onze schoot. Filmfragmenten die tonen wat het cement van een samenleving was, een getuigenis over de oorsprong van een al dan niet vergane dorpse ziel.

Maagdelijk wit

De processies in de lente zijn relicten van een zeer oud ritueel om in de lente, nadat de akkers ingezaaid waren, de goden om vruchtbaarheid te smeken. Het heidens ritueel werd een christelijk ritueel. Centraal stonden de vruchtbaarheidsgodinnen en Moeder Aarde. Bij de christenen werd dat de Heilige Maria, wiens beeltenis door de velden werd meegedragen. De akkers werden bekwispeld met wijwater. In oude tijden werd het hele dorp rondgewandeld. Later deed men het tijdens de processies wat bescheidener, tussen twee kapellen. Een hoofdrol in de processie speelden de plechtige communicanten en meer bepaald de meisjes, gekleed in maagdelijk wit. Symbool van de op til zijnde vruchtbaarheid van de jonge vrouwen.

Ommegang

“Den Ommegang” is een begrip dat men in Zaffelare placht te associëren met de processie die in de maand mei van de ene kapel aan het Moleneinde tot aan de andere kapel aan het Oosteindeken trok.

In 1978 organiseerde men ook een Dorpsommegang. Om de frustraties van de dorpsbewoners over de Fusie der Gemeenten in 1976 wat te milderen, werd in 1978 in Vlaanderen het Jaar van het Dorp georganiseerd.

ZAFFELAARSE CINEMA waar je onder andere DE PROCESSIE VAN 1971 en DE DORPSOMMEGANG van 1978 (documentaires van Gust Van de vijver) ziet passeren.

Plaats van het gebeuren is Café Sint-Hubertus

23 en 24 februari 2024. Telkens om 14:30u en 19:30u

25 februari om 10:00u

Toegang 10 euro

Reserveren strikt noodzakelijk op 0493 689342 (na 18:00) of (liefst) op exponieuweontginning@gmail.com

Organisatie: DE NIEUWE ONTGINNING, Kerkstraat 86 9080 Zaffelare. Met de steun van CERA Stichting.

(Foto's Bennie Vanderpiete & ter beschikking gesteld De Nieuwe Ontginning)