Hoe gaat Nederland om met de coronacrisis?

Marleen Rogiers
0 reactie(s)
Hoe gaat Nederland om met de coronacrisis?

Welke aanbevelingen geven ze om uit deze universele crisis te raken? Het corona virus veranderde onze wereld snel en drastisch.  Afscheid nemen, begroeting, rituelen en evidenties vielen plots weg en werden vervangen door andere mogelijkheden.  De gevolgen raakten ons in ons mens-zijn, op onze leefstijl, visie op gezondheidszorg, werken en economie.

België koos ervoor om het virus maximaal tegen te houden met een lockdown. Nederland opteerde om het virus maximaal te controleren en gaf meer verantwoordelijkheid aan zijn inwoners. Maatregelen worden versoepeld, om dan weer te verstrengen.

Maar welke maatregelen men ook nam, het virus is nog steeds pertinent aanwezig. Hoog tijd om lessen te trekken voor de toekomst.

Universeel is dat er grote barsten ontstaan zijn in ons veiligheidsgevoel, ons idee van de maakbaarheid van onze wereld. Stilaan komt het besef dat de crisis zal terugkomen, en dat we er in de toekomst maar beter rekening mee houden.

In “Na de quarantaine” brengt Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam een achttal Nederlandse deskundigen rond de tafel. Onderwerpen als veiligheid, economie, onderwijs, zorg en politiek worden behandeld. Ze kijken wat er goed ging, wat er mis ging. En vooral: met welke prioriteiten kunnen we verder?  

Elke schrijver heeft zijn specifieke inbreng. Zo heeft Daan Roovers, filosofe, het over een herbezinning over de verhouding tussen mens en natuur. We staan niet boven de natuur, we maken er deel van uit. Beslissingen moeten vanuit dit perspectief genomen worden.

Paul Depla, burgemeester van Breda, ziet een specifieke taak weggelegd voor de lokale besturen. Hij wil verder bouwen op de veerkracht, creativiteit en samenhorigheid, die naar boven kwamen in de voorbije periode. Door als lokaal bestuur in te zetten op deze waarden kunnen we beter voorbereid zijn op een volgende crisis.

Er zijn nog heel veel vragen over het virus en de aanpak om het in te dijken en er staat al weer een nieuwe golf voor de deur. Hoog tijd dus om deze dringende vragen te beantwoorden.

Het boek biedt vanuit de verschillende visies een universeel kader en antwoorden, soms praktisch, soms theoretisch, om te evalueren. Maar vooral om een de stap te zetten naar de toekomst, ook al is die onzeker. Het daagt uit om nieuwe prioriteiten te stellen. Om de aanwezige creativiteit en professionaliteit te gebruiken voor nieuwe regels en overeenkomsten zodat we kwalitatief verder kunnen leven ondanks het coronavirus.  Voor onze beleidsmakers  en maatschappelijk betrokken mensen een razend actuele aanrader.

Alexander Rinnooy Kan, Paul Depla, Wim van de Donk, Ira Helsloot, Bas Jacobs, Marcel Levi, Beate Roessler, Daan Roovers, Femke Helsema. 2020. Na de quarantaine. Amsterdam: Uitgeverij Balans.

ISBN 978 94 638 21155 – 9.95 euro – 128 blz