Huishoudbudget en huisvesting

Jean Marie
0 reactie(s)
Huishoudbudget en huisvesting

Tekst - Foto JMDB

Belgische huishoudens besteedden in 2018 gemiddeld 35.764 euro, de Vlaamse 36.895 euro, de Waalse 34.589 euro en de Brusselse 33.356 euro. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Huisvesting hakt dieper in op de beschikbare euro’s.

Het grootste deel van de Belgische gezinsuitgaven (35,6%) gaat naar de woning, waarbij 30,3% of 10.837 euro per jaar of  903 euro elke maand besteed wordt aan de huisvesting zelf. Huur, water, energie, onderhoud en andere kosten. De resterende 5,3% of 1.878 euro per jaar wordt besteed aan de aankoop van meubelen, huishoudtoestellen en onderhoudsproducten en gereedschap voor huis en tuin.

Andere grote uitgavenposten zijn voeding, drank en tabak (16% of 5.744 euro) en transport (11,4% of 4.065 euro).

Deze gegevens komen voort uit de resultaten van het huishoudbudgetonderzoek dat Statbel, het Belgische statistiekbureau, heeft georganiseerd in 2018 bij meer dan 6.000 huishoudens. Deze enquête wordt onder andere gebruikt als input voor de actualisering van de indexkorf en voor de schatting van de consumptieve bestedingen van de huishoudens van de nationale rekeningen.

2018 versus 1999

GSM iphone

De Belgische huishoudens besteedden in 1999 gemiddeld 27.308 euro, de Vlaamse 27.983 euro, de Waalse 26.595 euro en de Brusselse 25.901 euro.

In 2018 werd 16,0% van het huishoudbudget besteed aan voedingsmiddelen, dranken en tabak,14% aan voeding en niet-alcoholische dranken, 1,4% aan alcoholische dranken en 0,6% aan tabak. Die verhoudingen zijn hetzelfde gebleven als in 1999.

Het aandeel aan uitgaven voor huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen is het sterkst gestegen ten opzichte van 1999.

Het bezit van een auto (81%) bleef gelijk alsook dat van een TV (95%). Waar 20 jaar geleden slechts 30% een GSM bezat, is dit nu 97%. De vaste telefoon moest hierdoor sterk inboeten van 90 naar 64%.