Lichtelarestraat krijgt make-over

Peter
0 reactie(s)

Tekst Peter Esprit © Foto's Bennie Vanderpiete

Als alles naar wens verloopt zal de Lichtelarestraat volgend jaar een volledige make-over krijgen. Het voorontwerp werd maandagavond door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd.

Begin vorig jaar besliste de gemeenteraad van Lochristi om, in samenwerking met Aquafin, wegen- en rioleringswerken uit te voeren langs de Lichtelarestraat. Op basis van een startnota en het voorontwerp van Aquafin maakte Studiebureau Astro Plan nu een geïntegreerd voorontwerp op.

Dit voorontwerp biedt een antwoord op de problematiek rond de klimaatwijziging (hittestress) en tracht tevens een positief effect te creëren op de biodiversiteit via de realisatie van  een brede berm die de aanplant van bomen mogelijk maakt. Door ook de infiltratiezone dynamischer in te richten, kan de milieukwaliteit geoptimaliseerd worden”, meent schepen Frederik Van den Berghe.

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 3.880.410 euro. Aquafin neemt hiervan 3.110.995,00 euro ten laste, waardoor de gemeentelijke bijdrage bijna 770.000 euro zou bedragen. De provincie Oost-Vlaanderen voorziet een toelage van bijna 250.000 euro voor de aanleg van fietspaden.

In het tracé ten zuiden van de Beukendreef zal langs de oostzijde voorzien worden in een bijkomende aanplanting. Om deze bomen (en ook de reeds aangeplante) alle groeikansen te bieden zal de openbare verlichting verhuizen naar de overzijde van de rijweg. Fluvius heeft hiertoe een offerte uitgewerkt voor goed 60.000 euro. De grondinnemingen - noodzakelijk voor de aanleg van de fietspaden -  zullen minnelijk gebeuren. Hiervoor wordt 350.000 euro  uitgetrokken.

De oppositie reageerde positief op het voorontwerp. Dirk Van Nieuwerburgh (CD&V) vond het wel jammer dat de plannen niet op de mobiliteitscommissie ter sprake werden gebracht. “Naast de verkeersplateau’s hadden we graag op enkele locaties wegversmallingen voorzien als snelheidsremmende maatregel. Wij vinden dit beter dan eender welk snelheidsregime op te leggen”.

Ook bij N-VA kon men zich terugvinden in het voorgelegde plan. “De ontwerper heeft duidelijk aangetoond dat een infiltratiebekken de oplossing is om regenwaterinfiltratie ter plaatse mogelijk te maken. In het deel tussen Beukendreef en gemeentegrens worden ook de grachten behouden wat bijkomende infiltratie mogelijk maakt”, verduidelijkte Ivan Lybaert.

“We sluiten ons volledig aan bij de motivatie om van de Lichtelarestraat een verkeersveiliger straat te maken en voorrang te bieden aan de veiligheid van wandelaars en fietsers”, klonk het bij Hilde Van Laere (Groen/Vooruit). “We hopen dan ook dat er fietsvriendelijker overgangen en oversteekplaatsen zullen komen zodat de fietsers zich vlot en comfortabel kunnen verplaatsen”.

Daniël De Knijf (Vlaams Belang) schaarde zich achter de positieve commentaar van de andere oppositiepartijen. Ook hij zag liever wegversmallingen dan plateau’s, maar dat weerhield hem er niet van het ontwerp volmondig te steunen.

Hoorzitting

Om de plannen aan de omwonenden voor te stellen is een hoorzitting voorzien op dinsdag 3 oktober om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.