Lobke en Jessie zeggen Lodejo vaarwel (Deel2)

Bennie
0 reactie(s)
Lodejo Lobke Van Damme Jessie Coppens

Een tweetal maanden geleden raakte bekend dat Lobke Van Damme en Jessie Coppens, twee voltijdse projectmedewerkers van de Lodejo, het jeugdhuis verlaten. Het evenement “Makerskraam” op 20 september is voor beiden een afscheid in schoonheid. Lochristinaar had met beide jongedames een uitgebreid gesprek. Gisteren het eerste deel met een terugblik.

Vandaag het vervolg met een kijk op de nabije toekomst.

De gouden jaren” en de infrastructuur
Mensen die al iets langer in Lochristi wonen, herinneren zich ongetwijfeld “de gouden jaren” waar de Lodejofeesten massa’s volk lokten met Donna’s Dansfolie of Q-Music in een reuzentent. De voorbije edities waren heel wat kleinschaliger. Het jeugdhuis telde ooit meer dan 1.000 leden, vandaag minder dan een vijfde van dit aantal.
“Die gouden jaren heb ik hier zelf nog meegemaakt” zegt Jessie. “Iedereen droomt ervan om (terug) zo’n periode te mogen beleven. Maar ik denk dat het een algemene trend is. Er zijn nog enkele jeugdhuizen die boven de rest uitsteken en grootse zaken kunnen organiseren. Dat zijn uitzonderingen, de meesten moeten vandaag veel kleinschaliger werken.”
“Het is aan de jeugdhuizen om zichzelf opnieuw uit te vinden en hun aanbod aan te passen aan de jeugd.” vervolgt Lobke. ” Dat proberen we ook te doen met onze projecten. Daar komen geen duizenden mensen op af zoals bij een avondje Donna of Q-music, maar het is wel onze jeugd en ze blijven komen. We hebben ingeboet aan kwantiteit maar proberen dit te compenseren door kwaliteit. Ook de sterk verouderde infrastructuur van ons jeugdhuis is niet erg bevorderlijk. Bovendien zijn er, voor de jeugdigen die iets willen gaan drinken, heel wat alternatieven in de onmiddellijke omgeving.”
“Al jaren wordt er gesproken over de nieuwbouw die men gaat realiseren. Tegelijkertijd is dit ook een reden om niet meer verder te investeren, waardoor de toestand steeds maar slechter wordt” vervolgt Jessie. ”Ongetwijfeld zal het jeugdhuis een heropleving kennen na de nieuwbouw. Spijtig dat we dit niet meer gaan meemaken. Maar dit dossier sleept nu al zoveel jaren aan. Toch zullen we met plezier naar de opening komen.”

Lodejo Lobke Van Damme Jessie Coppens

Makerskraam

Momenteel werken Jessie en Lobke nog hun hun laatste project af: Makerskraam. De voorbereidingen zijn al geruime tijd bezig en beiden hebben zich nog een laatste keer gesmeten om er een succes van te maken.
In april van dit jaar lanceerde jeugdhuis het project “Jonge vonken”, waarvan het nieuwe logo bekend gemaakt werd tijdens de Lodejofeesten begin mei. Jonge Vonken is het bovenlokaal project ter ondersteuning van het ondernemerschap bij jongeren (15-30 jaar). Het doel van het project is het laagdrempelig stimuleren en ondersteunen van ondernemingszin en ondernemerschap bij jongeren. Door middel van workshops en trajecten worden jongeren aangemoedigd in het vinden van hun talent, interesse of passie, leren ze creatief denken en wordt idee-ontwikkeling gestimuleerd.

Elk jaar wordt dan een makerskraam georganiseerd waarbij jonge makers de mogelijkheid krijgen hun creaties aan het publiek aan te bieden.

“Makerskraam vindt dit jaar plaats op 20 september van 14 tot 18 uur in de school de Wegwijzer te Zaffelare (oud klooster, Zaffelare dorp 2). Er zijn een twintigtal standhouders voorzien. Sommigen hebben al een eigen ondernemingsnummer, voor anderen is het een eerste kennismaking. Ook een heel gediversifieerd aanbod met onder meer meubelontwerpers, lustermakers en jongeren die vlinderdassen (“strikjes”) maken. We hadden schrik dat er vooral meisjes zouden deelnemen, maar niets is minder waar. Ook heel wat jongens zetten hun beste beentje voor. Verder ook een paar interactieve standen waar bezoekers kunnen deelnemen aan workshops.”

Lodejo Lobke Van Damme Jessie Coppens

Het nieuwe jaar van Fabriek A Brak

Ook Fabriek A Brak begint aan een nieuw werkjaar. “De Fabriek”  komt een eerste keer samen op 29 september. Deelnemen is gratis en doorheen het jaar zal er gewerkt worden aan 2 grote installaties die zullen getoond worden op de Gentse Floraliën Bijlokesite - van 22 april tot en met 01 mei 2016) en op Ambrosiana (Kunstroute in Lochristi van 20 tot 28 augustus 2016). Bij deze projecten, waarbij heel wat verschillende technieken zullen gebruikt worden (zeefdrukken, naaien, breien, schilderen, lassen, planten en tuinieren), zullen bloemen en planten centraal staan.

Dit najaar starten dan ook de nieuwe lessenreeksen haken, breien, naaien, Junk Kouture, zeefdrukken en houtbewerking. Hieraan deelnemen kost 35 euro. Lesgeefster voor de reeksen breien zal, op vrijwillige basis, Jessie Coppens zijn. Meer informatie over de Fabriek en de lesreeksen is te vinden op de website http://www.fabriekabrak.be/

Afscheidsfeestje

Werken voor het jeugdhuis Lodejo betekent ook veel mensen leren kennen en nieuwe vrienden maken. Vertrekken zonder een afscheidsfeestje was dus geen optie. En dat vindt plaats op 25 september in het jeugdhuis. De laatste gelegenheid om Lobke en Jessie uit te wuiven.

Wij wachten alvast niet tot dan om beide jongedames heel hartelijk te bedanken en hun veel succes toe te wensen.