Lochristi gaat vuurwerkgebruik op eindejaar grondig bekijken

Peter
0 reactie(s)
vuurwerk op oudejaar Lochristi

Tekst Peter Esprit © Foto Design Ecologist Unsplash

Het vuurwerk tussen oud en nieuw zorgde voor een publieksvraag op de gemeenteraad. Lochristi zal  nu grondig evalueren waar het afgelopen eindejaar mis liep en dit verder bespreken met de politiediensten en de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Puyenbroeck. Of dit zal leiden tot een volledig verbod valt nog niet te zeggen.

Lochristi had tijdens de jaarwisseling vuurwerk toegelaten onder voorwaarde dat het vanop particulier terrein werd afgeschoten en het vuurwerk geluidsarm was. Ook een tijdspanne waarop het vuurwerk mocht afgeschoten worden (tussen 23 en 1 uur) was vastgelegd.

Inwoner Koen Bieseman stelde zich de vraag of de gemeente aan een totaalverbod op eindejaarsvuurwerk dacht, nu de vastgestelde regels vlot overtreden werden tijdens de afgelopen jaarwisseling. “Lochristi is een van de minderheidsgemeenten die het afsteken van vuurwerk op eindejaar nog toestond, inderdaad onder bepaalde voorwaarden”, zei Bieseman.

Een relevante vraag”, antwoordde burgemeester Deswaene. “Ons GAS-reglement werd in de voorbije legislatuur al grondig verscherpt, maar wij stelden inderdaad vast dat er nog heel wat overtredingen waren. Een grondige evaluatie dringt zich op binnen onze politiezone. Wij zullen dit samen met het politiecollege verder opnemen, want er moet een uniforme beslissing genomen worden voor alle gemeenten uit de zone. Daarenboven zijn een uitgebreide communicatie en sensibilisering noodzakelijk”.

Navraag bij de politiezone Rhode & Schelde, waar een volledig verbod gold, leerde dat de handhaving van het reglement op oudejaar niet zo makkelijk was. Enerzijds is de bemanning van de politiediensten beperkt en anderzijds moet men de overtreder het vuurwerk ‘zien’ afsteken alvorens men deze kan verbaliseren. De zichtbare aanwezigheid van de politiediensten had bij de buren van de zone Rhode & Schelde  wel een ontmoedigend karakter.