Luchtkwaliteit in Coronatijden

Jean Marie
0 reactie(s)
Luchtkwaliteit in Coronatijden

Tekst - Foto JMDB

Is de luchtkwaliteit beter door coronacrisis? Minder auto’s betekent ook minder uitstoot van dieselroet en stikstofdioxide maar er zijn nog vervuilers. Verwarmen met hout is nu even gedaan maar het uitrijden van mest zorgt voor hoge concentraties.

De eerste inschattingen op basis van verkeerstellingen (bron: AWV, Telraam) wijzen op gevoelig minder personenverkeer (-30 à -50% afhankelijk van de locatie) en een beperkte daling van het vrachtverkeer (tot -20% op snelwegen). Dit zorgt voor een vermindering van de luchtvervuiling veroorzaakt door het wegverkeer.

Luchtvervuiling heeft nog andere bronnen

Voor fijn stof zijn ook industrie, landbouw en gebouwenverwarming belangrijk. Bovendien zijn er 2 fracties fijn stof: het primaire, rechtstreeks uitgestoten fijn stof, waarvan de bijdrage van verkeer klein is, en het secundaire fijn stof, dat een belangrijker aandeel heeft. Dit ontstaat wanneer gassen in de atmosfeer met elkaar gaan reageren. Hierbij is ammoniak uitgestoten door de landbouw belangrijk, zeker in deze periode van het jaar wanneer landbouwers hun velden beginnen te bemesten.

Ook de gebouwenverwarming (vooral houtverbranding) is een belangrijke bron. Meer mensen werken thuis, waardoor hun huizen ook overdag verwarmd worden. Bovendien zijn veel woningen in België slecht geïsoleerd. Daardoor kunnen de coronamaatregelen ook zorgen voor méér uitstoot. Ook hier spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol.

Veel fijn stof ondanks coronamaatregelen

Dat luchtvervuiling niet alleen veroorzaakt wordt door het autoverkeer blijkt ook uit de metingen van 8 april 2020. Het was toen quasi windstil met een zuchtje uit N-NO. Velen namen de fiets om even buiten te zijn. Wat stikstofdioxide betreft was het zeer goed maar voor fijn stof (PM10) kleurden West- en Oost-Vlaanderen net als Antwerpen ondermaats. Geen ideaal moment dus om een frisse neus te halen.

Zo werd op zaterdag 28 maart tot tien maal meer ammoniak in de lucht gemeten dan gebruikelijk. Ammoniak reageert met andere gassen in de atmosfeer tot fijn stof en draagt zo sterk bij aan de zogenaamde 'lentesmog'. (Bron VMM)

Meer informatie? www.vmm.be - https://www.vmm.be/data