Pesticiden en dode mezen

Jean Marie
0 reactie(s)
SOS mezen

Tekst JMDB - foto Micha SHRK

Liefst 36 verschillende pesticiden werden teruggevonden in dode mezen. Ook DDT – verboden sinds 1974 – is nog massaal aanwezig. Deze vogeltjes hebben nooit het nest verlaten en stierven enkele dagen tot maximaal 2 - 3 weken na het uitbroeden. Wat doen al die producten met een mens?

Velt en Vogelbescherming Vlaanderen zijn verrast door het hoge aantal pesticiden in lichamen van dode mezen. "In totaal troffen we 36 verschillende pesticiden in 95 mezennesten aan. Dat is zorgwekkend. Vooral omdat de mezen hoogstens 2 weken oud waren en nog nooit buiten de nestkast waren geweest." aldus Geert Gommers van Velt.

Ze vonden zowel fungiciden (tegen schimmels), herbiciden (tegen onkruid), insecticiden (tegen insecten) als biociden terug. In amper 4 van de 95 onderzochte nesten vonden Velt en Vogelbescherming Vlaanderen geen pesticiden terug.

dode mezen

(foto © Ria Heerschop)

Invloed van de buxus mot?

Via dit onderzoek wilden Velt en Vogelbescherming Vlaanderen onder meer nagaan of er residuen van pesticiden terug te vinden zijn in gestorven mezenjongen.

Of de bestrijding tegen de buxus mot invloed heeft op mezensterfte is met deze cijfers moeilijk te zeggen. Hiervoor is verder onderzoek nodig. Wel vonden we in de mezenlichamen stoffen terug die gebruikt worden in de bestrijding tegen de buxus mot. Ook pesticiden waarbij voor vogels het risico als ‘Hoog’ beoordeeld wordt (cf. Pesticides Properties DataBase – PPDB) vinden we terug in de dode mezen.”  zegt Inge Buntinx, bioloog bij Vogelbescherming Vlaanderen.

In 2018 kregen Velt en Vogelbescherming Vlaanderen beduidend meer meldingen van ongeruste burgers. Jongen van kool- en pimpelmezen lagen dood in de nestkast. Terzelfdertijd veroorzaakten rupsen van deze nachtvlinder of mot veel schade in tuinen, waarop bestrijdingsmiddelen werden ingezet om dit probleem aan te pakken.

Is er een link tussen beide? Beide verenigingen besloten om in het voorjaar 2019 dode mezenjongen te laten testen op de aanwezigheid van pesticiden.

1.101 mensen, die een nestkast of nestje met dode mezenjongen in zijn tuin aantroffen, melden dit via www.sosmezen.be . M et de hulp en inzet van veel vrijwilligers werden de dieren overgebracht naar het labo terwijl veel donateurs ook een gift deden om dit onderzoek mogelijk te maken.

Meer info? www.velt.be  – http://vogelbescherming.be/